Seniorské družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Vranova reprezentovalo již tradičně nejen svůj sbor, okres Benešov, ale rovněž Středočeský kraj a Českou republiku na Mezinárodních závodech koněspřežných stříkaček v polském Cichowu.

Do Polska jsme vyjeli v pátek 12. 8. 2011 v 8.30 hod. Cesta proběhla bez problémů a do místa ubytování jsme se dostali v 18.00 hodin. Tentokrát jsme spali v Gymnáziu Jana Pavla II. v obci Stare Oborzyska. Následující den ráno jsme navštívili „Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa" v nedalekých Rakoniewicach, poté následoval oběd. V odpoledních hodinách začalo třetí kolo soutěže Miss hasička Evropy. S sebou jsme měli dvě děvčata připravená reprezentovat náš okres. Byla to: Iveta Kuklová a Daniela Růžková.

Tradičně proběhla tři kola soutěže, ve kterých se všechna děvčata měla představit a ukázat své dovednosti v připravených disciplínách. Jako tradičně jsme fandili ze všech sil i v soutěži o Miss publika. V podvečer vyvrcholila celá soutěž. Naše zástupkyně Iveta Kuklová získala titul I. Vicemiss Evropy, což nás všechny velice potěšilo. Dle našeho názoru neproběhla volba zcela v pořádku a byla vidět nechuť vyhlásit Češku na stupních vítězů ve dvou soutěžích (Miss Evropa a Miss publika). Naše zástupkyně měly velkou oporu v bývalých „misskách", a to v Ivě Šímové (Miss Evropy 2009) a ve Štěpánce Dvořákové (Miss Evropy 2010).

V neděli ráno jsme se přesunuli na závodiště a po slavnostním nástupu jsme se začali připravovat na samotnou soutěž. Nejprve soutěžila děvčata z Polska. Po ukončení jejich útoků přišla řada na zahraniční skupiny. Bohužel organizátoři na nás a na reprezentanty z Prahy zapomněli s koňským zápřahem a na rychlo pro nás poslali traktory, které ale neměly závěs na naše „stroje". Z tohoto důvodu za potlesku a povzbuzování diváků jsme stříkačku odtlačili na soutěžní dráhu a uskutečnili útok. Tento útok sestával z běhu po kladině, prolezení okna, podlezení čtyř překážek a ze samotného útoku s koňskou stříkačkou. Překonání překážek a samotný útok se nám povedl. Po soutěži zahraničních družstev následovala soutěž Polských družin.

V závěrečném vyhodnocení byla vyzdvižena dobrá spolupráce mezi Čechy a Poláky. Soutěž mezi Čechy, Poláky, Slováky, Maďary a Němci byla velice napínavá a domů jsme si přivezli hezký pohár. Jen pro zajímavost : na soutěž se přijel podívat člen polské vlády pan Waldemar Pawlak.