Seniorské družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Vranova reprezentovalo již tradičně nejen svůj sbor, okres Benešov, ale rovněž Středočeský kraj a Českou republiku na Mezinárodních závodech koněspřežných stříkaček v polském Cichowu.

Do Polska jsme vyjeli v pátek 12. 8. 2011 v 8.30 hod. Cesta proběhla bez problémů a do místa ubytování jsme se dostali v 18.00 hodin. Tentokrát jsme spali v Gymnáziu Jana Pavla II. v obci Stare Oborzyska. Následující den ráno jsme navštívili „Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa" v nedalekých Rakoniewicach, poté následoval oběd. V odpoledních hodinách začalo třetí kolo soutěže Miss hasička Evropy. S sebou jsme měli dvě děvčata připravená reprezentovat náš okres. Byla to: Iveta Kuklová a Daniela Růžková.

Tradičně proběhla tři kola soutěže, ve kterých se všechna děvčata měla představit a ukázat své dovednosti v připravených disciplínách. Jako tradičně jsme fandili ze všech sil i v soutěži o Miss publika. V podvečer vyvrcholila celá soutěž. Naše zástupkyně Iveta Kuklová získala titul I. Vicemiss Evropy, což nás všechny velice potěšilo. Dle našeho názoru neproběhla volba zcela v pořádku a byla vidět nechuť vyhlásit Češku na stupních vítězů ve dvou soutěžích (Miss Evropa a Miss publika). Naše zástupkyně měly velkou oporu v bývalých „misskách", a to v Ivě Šímové (Miss Evropy 2009) a ve Štěpánce Dvořákové (Miss Evropy 2010).

V neděli ráno jsme se přesunuli na závodiště a po slavnostním nástupu jsme se začali připravovat na samotnou soutěž. Nejprve soutěžila děvčata z Polska. Po ukončení jejich útoků přišla řada na zahraniční skupiny. Bohužel organizátoři na nás a na reprezentanty z Prahy zapomněli s koňským zápřahem a na rychlo pro nás poslali traktory, které ale neměly závěs na naše „stroje". Z tohoto důvodu za potlesku a povzbuzování diváků jsme stříkačku odtlačili na soutěžní dráhu a uskutečnili útok. Tento útok sestával z běhu po kladině, prolezení okna, podlezení čtyř překážek a ze samotného útoku s koňskou stříkačkou. Překonání překážek a samotný útok se nám povedl. Po soutěži zahraničních družstev následovala soutěž Polských družin.

V závěrečném vyhodnocení byla vyzdvižena dobrá spolupráce mezi Čechy a Poláky. Soutěž mezi Čechy, Poláky, Slováky, Maďary a Němci byla velice napínavá a domů jsme si přivezli hezký pohár. Jen pro zajímavost : na soutěž se přijel podívat člen polské vlády pan Waldemar Pawlak.

Seniorské družstvo Sboru dobrovolných hasičů z Vranova se již potřetí zúčastnilo Mezinárodní soutěže Koněspřežných stříkaček v  Čichovu v Polsku. Odjezd byl v pátek ráno.  V odpoledních hodinách po dlouhé cestě jsme dojeli do vesnice Lagowo, kde jsme byli ubytováni.

V sobotu ráno jsme se přesunuli do Čichova, kde byl pro nás připraven program. Jízda v motorové lodi po jezeře, chůze nebo plavání v rašelině a závěrečná jízda na vozidle ZIL byla hezkým zpříjemněním pobytu v Polsku. V odpoledních hodinách začala soutěž o Miss hasička Evropy. S sebou jsme rovněž vezli jednu soutěžící, a to Štěpánku Dvořákovou z SDH Dalovy. Po předvedení všech tří disciplín z přihlášených dívek přišel rozhodující okamžik - vyhlášení výsledků. V to, co jsme doufali,  se stalo skutečností. Po loňském prvním místě Ivy Šímové jsme i letos do Polska přivezli „Miss hasičku Evropy“. Štěpánka s přehledem vyhrála, k nelibosti ostatních soutěžících, celou soutěž, na což jsme náležitě hrdi.  Večer následovala patřičná oslava a rovněž příprava na nedělní soutěž našeho družstva.

Nedělní ráno bylo slunečné a všichni přítomní byli v dobré náladě. Po provedení zahajovacího ceremoniálu, který trval přes 45 minut, započala soutěž. Nejprve soutěžily polské ženy, pak přišla řada na zahraniční družstva. Po krátké přepršce se nedalo běhat po lomené kladině ,  proto pořadatelé zvolili náhradní řešení a připravili tyče, mezi kterými se probíhalo. Následoval průlez oknem nevelkých rozměrů a podlezení tří překážek. Poté soutěžící doběhli ke koňské stříkačce, od které již byli odpřaženi koně. Následovalo připojení savic a hadic na proud s proudnicí. Za velkého povzbuzování obecenstva chlapi pumpovali až do doby, kdy byl sražen terč. Po zahraničních mužstvech soutěžili polští chlapi.

Na závěr celé soutěže proběhlo dlouhé vyhodnocení výsledků, předání cen a medailí. Celý tento ceremoniál trval pře hodinu a půl. My jsme si odvezli pohár. Večer následovala již v Lagovu připravená zábava.

V pondělí ráno jsme vyrazili s Miss Evropy hasičů domů. Děkujeme firmě Bes s.r.o. a Verold Benešov spol. s .r.o. za zapůjčení vozidla a vleku na stříkačku.

 

Rovněž naše třetí návštěva Budapešti proběhla tradičně. V sobotu ráno jsme vyjeli směr Maďarsko. Cesta byla příjemná a do Budapešti jsme přijeli cca ve 13.00 hod.

Po ubytování a procházce bylo pro nás připraveno malé překvapení ve formě okružní jízdy a prohlídky několika památek Budapešti.

Večerní program se konal u Dunaje. Soutěžní družstva si na společné večeři příjemně popovídala a vyměnila si řadu zkušeností.

V neděli ráno, bohužel za deštivého počasí, započala soutěž. Jednotlivá družstva jak z Maďarska, Slovenska, Čech, Polska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska předváděla ty nejlepší výkony. Soutěž se skládala z několika částí. V první části bylo balení hadic a jejich přenesení  ke koňské stříkačce a přenesení madel a savic. Část družstva mezitím běžela k hořícímu domečku, kde hasiči vyprostili osobu a poté se vrátili ke stříkačce.  Pak následovalo spojení proudu, sání a samotné pumpování. Stříkalo se na domek a po střeše stékala voda do nádoby, kde byly umístěny míčky. Po naplnění nádoby vypadl jeden míček a pomocník u proudu doběhl zmáčknou časomíru.

V této soutěži jsme uspěli a obdrželi jsme pamětní list za účast a vyhráli jsme malý ruční tlakový mycí přistroj Karcher.  Na akci nám vozidla zapůjčil Obecní úřad Vranov. Všem soutěžícím se soutěž líbila, i když po příjezdu domů byla ze strany výboru SDH Vranov vznesena vůči seniorskému družstvu  kritika, především ohledně finančního zatížení  SDH.

Seniorské družstvo SDH Vranov