V loňském roce se na nás obrátilo Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje ohledně projednání vzájemné spolupráce při vzniku nového výjezdového centra záchranné služby. Náš hasičský sbor tuto nabídku uvítal a společně jsme vstoupili do jednání s obecním úřadem Vranov. Po domluvě a vyřízení všech formalit se mohlo začít se stavbou.

Jako hasiči uvolníme záchrance naší garáž na Avii a tu přestěhujeme do nově přistavěné garáže. Ta zcela vyhovuje našim požadavkům a potřebám. Zázemí pro osazenstvo záchranky vznikne v prostorách půdní vestavby. Půda je ohromná, a proto na jedné polovině jsou již vystaveny příčky, zhotoven rozvod elektrické energie, vodovodu a odpadů. Rovněž jsou zhotovena sociální zařízení, úpravy podlah, zhotovení sádrokartonových podhledů a dá se říci, že je možné tyto prostory obydlet.

Záchranná služba začne svůj provoz od 1. února 2010. Počasí stavební firmě bohužel nepřeje, a proto dokončení venkovní fasády a úprav se musí posunout na jarní měsíce. Těšíme se na předání nového prostoru pro naše využití. Děkujeme Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje za vybrání si našeho zázemí a naší obce. Rovněž děkujeme Obecnímu úřadu ve Vranově za umožnění tohoto projektu.

Aleš Znamenáček