V sobotu dne 16. 4. 2011 uspořádala obec Vranov společně s mysliveckým sdružením Daněk Vranov tradiční otevírání studánek v lese nad Mačovicemi. Od studánky již všichni šli pochodem za doprovodu Vranovanky a  mažoretek Smetanky na místní náves v Mačovicích, kde do večerních hodin proběhla lidová veselice. Svoje umění předvedli též vranovští hasičtí senioři s koňskou stříkačkou.