V technice byl nahrazen dýchycí přístroj Saturn S7 za nový Dräger PSS 3000