Jednalo se o výcvik jednotek požární ochrany okrsků Ostředek , Divišov a přizvaných sborů ve Vranově.
Této akce se zúčastnilo celkem sedm sborů (Hvězdonice, Samechov, Ostředek, Divišov, Všechlapy, Přestavlky, Soběhrdy).

Náš sbor dal dohromady své členy ,kteří dělali rozhodčí na stanovištích a figuranty. Celkem se ze sboru aktivně zapojilo cca 35 lidí.
Výcvik byl pojat jako klasické zásahy, ke kterým se můžou hasiči dostat:

 • požár lesa
 • dopňování ejektorem
 • záchrana na vodě
 • autonehoda
 • chemická havárie
 • ropná havárie
 • požár kuchyně
 • vyhledávání osob
 • požár sklepních prostor
 • pád dítěte
 • a jako tajná hasičské signály a značky.

Z výcviku měli všichni dobrý pocit a myslím, že si hasiči odvezli i řadu nových zkušeností.

Pořadí :

1. Přestavlky
2. Divišov
3. Hvězdonice

Jednotkám bylo vytvořeno zázemí na hasičské zbrojnici s vynikajícím občerstvením.