V loňském roce se na nás obrátilo Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje ohledně projednání vzájemné spolupráce při vzniku nového výjezdového centra záchranné služby. Náš hasičský sbor tuto nabídku uvítal a společně jsme vstoupili do jednání s obecním úřadem Vranov. Po domluvě a vyřízení všech formalit se mohlo začít se stavbou.

Jako hasiči uvolníme záchrance naší garáž na Avii a tu přestěhujeme do nově přistavěné garáže. Ta zcela vyhovuje našim požadavkům a potřebám. Zázemí pro osazenstvo záchranky vznikne v prostorách půdní vestavby. Půda je ohromná, a proto na jedné polovině jsou již vystaveny příčky, zhotoven rozvod elektrické energie, vodovodu a odpadů. Rovněž jsou zhotovena sociální zařízení, úpravy podlah, zhotovení sádrokartonových podhledů a dá se říci, že je možné tyto prostory obydlet.

Záchranná služba začne svůj provoz od 1. února 2010. Počasí stavební firmě bohužel nepřeje, a proto dokončení venkovní fasády a úprav se musí posunout na jarní měsíce. Těšíme se na předání nového prostoru pro naše využití. Děkujeme Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje za vybrání si našeho zázemí a naší obce. Rovněž děkujeme Obecnímu úřadu ve Vranově za umožnění tohoto projektu.

Aleš Znamenáček

V roce 2005 po domluvě s Obecním úřadem ve Vranově se náš sbor rozhodl k přestavbě hasičské zbrojnice. První práce byly započaty v prosinci 2005 a to rozebráním pomníku, odstraněním stožáru na vlajku a pokácením stromů okolo hasičárny. Poté byl odstraněn plot a další stromy na pozemku.

V červenci 2006 jsou vyhrabány základy, do základů jsou umístěny betonové sloupy a poté zality betonem. V srpnu je zakoupeno ztracené bednění a vyzděny základy do úrovně desky. Je natažena kanalizace, průchody na vodu a mezi vyzděné základy jsou vyrovnány betonové sloupy, poté navezen makadam a celá plocha je zhutněna. 18.8.2006 je celá deska zabetonována. Se zděním se započalo 24.8.2006 a poté šla celá stavba velice rychle. Počátkem září jsou vyzděny obvodové zdi a vybetonován věnec. Poté následovalo položení stropních panelů. Počátkem listopadu ( 8.11.2006) je dokončena střecha a hasičárna je nahrubo hotová. Tím pro tento rok pro nás činnost ale nekončí. Během celé výstavby se provádí zároveň práce uvnitř zbojnice, které nejsou vidět, ale jejich zhotovení je velice namáhavé. Nejen zhotovení rozvodu vody odpadů a elektroinstalace zabírá čas. Do konce roku jsme stihli nahodit vnitřky nově postavené garáže, seštukovat a ještě udělat podlahy načisto. Na hasičárně jsou vyměněna všechna okna a zároveň došlo k výměně vrat za elektrická. Přichází zima a my hasiči si můžeme na chvilku oddechnout.

Na jaře 2007 opět v plné síle nastupujeme k dostavbě zbrojnice. V tomto období se zdá, že se nic neděje.   Vymalování, natření podlahy barvou a další úpravy zabírají mnoho času. V říjnu začínáme s nahazováním fasády.  Je nahozené jádro fasády a ještě stihneme vybourat beton ve staré garáži na Avii a udělat beton nový.

V roce 2008 doděláváme povrchovou úpravu fasády, dokončovací práce uvnitř garáží a šatny pro družstvo. Práce titěrná, ale pro provoz naší hasičárny nezbytná.

V roce 2009 dokončujeme venkovní úpravy a dne 18.7.2009 slavnostně otevíráme zbrojnici za nevlídného počasí, ale zato s větší radostí. Musím konstatovat, že všichni zúčastnění k přestavbě zbrojnice přistupovali velice zodpovědně a jsem hrdý, že celou přestavbu si hasiči a příznivci našeho sboru udělali svépomocí. Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, dodavatelským firmám a panu Střelkovi za jeho velkou pomoc. Všem jim patří velký dík a obdiv.

Aleš Znamenáček