Benešov, Vranov, Udolnice, u bus zastávky hoří odpadky v lese, 2mx2m 23.07. 18:04:41 POŽÁR, LESNÍ, POLNIÍ POROST, TRÁVA, I.st.

V sobotu dne 16. 4. 2011 uspořádala obec Vranov společně s mysliveckým sdružením Daněk Vranov tradiční otevírání studánek v lese nad Mačovicemi. Od studánky již všichni šli pochodem za doprovodu Vranovanky a  mažoretek Smetanky na místní náves v Mačovicích, kde do večerních hodin proběhla lidová veselice. Svoje umění předvedli též vranovští hasičtí senioři s koňskou stříkačkou.

Na žádost KOPIS Kolín: 14.1.2011 15:43 Benešov,Hvězdonice-čerpání vody-technická pomoc-čerpání vody. I.stupeň poplachu.

jednotka vyjela v15:46
               zásah v 16:00
               konec v 16:37
               návrat v 17:03
Jednotka zjistila,že vlivem rychle tajícího sněhu došlo k ucpání obecní kanalizace před OÚ.Jednotka se rozdělila na 2 části.
1.část prováděla vyčištění vtokové kanalizace
2.část prováděla odčerpání vzniklé laguny -(25mx4m)

Technika Avia A12
              Kalové čerpadlo
              Plovoucí čerpadlo

Členové: Hanibal Vladimír
               Starosta Jan
               Micka Jan
               Vašák Josef ml.
               Čuta Jiří

 

 

V loňském roce se na nás obrátilo Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje ohledně projednání vzájemné spolupráce při vzniku nového výjezdového centra záchranné služby. Náš hasičský sbor tuto nabídku uvítal a společně jsme vstoupili do jednání s obecním úřadem Vranov. Po domluvě a vyřízení všech formalit se mohlo začít se stavbou.

Jako hasiči uvolníme záchrance naší garáž na Avii a tu přestěhujeme do nově přistavěné garáže. Ta zcela vyhovuje našim požadavkům a potřebám. Zázemí pro osazenstvo záchranky vznikne v prostorách půdní vestavby. Půda je ohromná, a proto na jedné polovině jsou již vystaveny příčky, zhotoven rozvod elektrické energie, vodovodu a odpadů. Rovněž jsou zhotovena sociální zařízení, úpravy podlah, zhotovení sádrokartonových podhledů a dá se říci, že je možné tyto prostory obydlet.

Záchranná služba začne svůj provoz od 1. února 2010. Počasí stavební firmě bohužel nepřeje, a proto dokončení venkovní fasády a úprav se musí posunout na jarní měsíce. Těšíme se na předání nového prostoru pro naše využití. Děkujeme Územnímu středisku záchranné služby Středočeského kraje za vybrání si našeho zázemí a naší obce. Rovněž děkujeme Obecnímu úřadu ve Vranově za umožnění tohoto projektu.

Aleš Znamenáček