Starosta Místostarosta Velitel
ROUBÍČEK JAN
VELEBIL MAREK
VAŠÁK JOSEFZástupce velitele Hospodář Jednatel + Kronikář
ČUTA JIŘÍ
ŠUSTA JIŘÍ
HRODKOVÁ KRISTÝNAVýstrojní technik Vedoucí mládeže Kulturní refernt
j.toman o.vasak
TOMAN JAKUB
VAŠÁK ONDŘEJ
STAROSTA JAN