1892 - založen sbor dobrovolných hasičů
1893 - zakoupena nová koňská stříkačka za 611 zl. a 60 kr.
13.8.1893 - první zásah stříkačky u požáru v Ondřejově
1895 - postavena kolna pro stříkačku
1946 - zakoupena motorová stříkačka za 52000 Kčs
1948 - zakoupeno hasičsko - sanitární auto za 45000 Kčs
1951 - auto prodáno a zakoupeno jiné, zachovalejší, se závěsným vozem
1953 - sbor má již 53 členů, z toho 35 mužů, 9 žen a 9 žáků
1956 - obdrželi hasiči nákladní auto OPEL Blitz
1960 - obdrženo nákladní auto Tatra 805 od Ministerstva národní obrany
1963 - získána stříkačka PS - 16 za 26000 Kčs
1965 - 1968 - výstavba nové hasičské zbrojnice
1969 - dvě radiostanice
1982 - převzala MJ vozidlo Robur s novou motorovou stříkačkou PPS - 12
1985 - získána starší Avia 15 která byla následně generálně opravena
1992 - oslavy 100 let sboru
1999 - 2002 - rekonstrukce staré hasičské kůlny
2001 - 1. místo v oblastní soutěži v Divišově

110 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VRANOVĚ

2001

Leden - Nově zvolený starosta Aleš Znamenáček
20.01. - Hasičský ples
Květen - Pouťová zábava
30.06. - Dětský den
Srpen - Letní taneční zábava
  - Země živitelka
  - Okrsková soutěž - Memoriál F. Procházky
13.10. - Posvícenská zábava
Listopad - Valná hromada

 

2002

06.04. - Noční cvičení okresní - 20:00 - 02:00
07.04. - Požár rodinného domu v Choceradech - 13:00 - 16:00
01.06. - Soutěž požárních družstev ve Vranově - 11:00 - 16:00
29.06. - Oslava 110 let SDH a 650 let obce - 08:00 - 22:00
05.-07.07. - Světový rekord v dálkové dopravě vody "Hradčany 2002"
13.07. - Likvidace povodňových škod v obci Chocerady, Vlkovec a Růženín - 13:00 - 20:00
13.08. - Likvidace povodňových škod v obci Hvězdonice - 11:00 - 17:30
16.-18.08. - Likvidace povodňových škod v obci Všenory
24.08. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 18:00
30.08. - Zakončení dětských prázdnin - 17:00 - 20:00
08.09. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 21:00
15.09. - Pomoc při stěhování p. Černého z Karlína - 13:00 - 19:00
21.09. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 20:00
05.10. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 18:00
19.10. - Soutěž mladých hasičů v obci Kondrac - 08:00 - 14:00
27.10. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 18:00
02.11. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 18:00
15.11. - Likvidace dopravní nehody ve Vranovské Lhotě - 17:00 - 20:00
16.11. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně - 08:00 - 18:00
30.11. - Okresní námětové cvičení v okolí Čerčan - 08:00 - 18:00
01.12. - Exkurse mladých hasičů u Hasičského záchranného sboru v Benešově - 13:00 - 17:00

 

2003

15.01. - Požár komínového prostoru rodinného domku v obci Hvězdonice - 10:00 - 12:30
29.03. - Okresní noční cvičení v okolí obce Sedlec Prčice
18.04. - Požár chaty v Mačovicích - 21:15 - 24:00
19.04. - Opětovné vznícení chaty v Mačovicích - 03:40 - 04:50
24.04. - Očkování zásahové jednotky proti žloutence
09.-10.05 - Soutěž mladých hasičů v obci Kondrac
17.05. - Soutěž požárních družstev v obci Třebešice
01.06. - Dětský den na Komorním Hrádku
15.06. - Dětský den na Levíně
27.06. - Dětský den ve Vranově
03.07. - Dovoz výsuvného žebříku z Prahy
25.07. - Divadlo pro mladé hasiče na zámku Jemniště
06.09. - Účast na oslavách SDH Přestavlky
24.09. - Požár hospodářské budovy v Mačovicích
04.10. - Soutěž mladých hasičů v Peceradech
11.10. - Natáčení videokazety pro firmu Pyrocom
11.10. - Taktické cvičení jednotky SDH Vranov na Farmě Vranov
23.10. - Školení nositelů dýchací techniky
25.10. - Požár kontejneru v obci Vranov
08.11. - Zabezpečení koňských závodů na Levíně

 

2004

07.02. - Hasičský ples
06.03. - Požár na Levíně
15.05. - Soutěž v Divišově
22.05. - Soutěž v Ostředku
05.06. - Zájezd na výstavu hasičské techniky do Litoměřic
06.06. - Dětský den na Komorním Hrádku
02.07. - Dětský den ve Vranově
14.08. - Letní taneční zábava
16.10. - Posvícenská zábava
17.10. - Noční cvičení v Odolené Vodě
03.12. - Valná hromada
18.12. - Osvětlení vánočního stromu u OÚ Vranov

 

2005

08.01. - Čištění okapů na OÚ Vranov
13.01. - Nehoda pod Hvězdonickým mostem
19.03. - Kontrola hladiny řeky ve Hvězdonicích
02.04. - Řezání lip u spodního rybníka
05.04. - Požár v lese u Nespek - 22:00 - 04:00 hod
07.04. - Školení nositelů dýchací techniky v Javorníku
17.05. - Nácvik na denní cvičení
21.05. - Nácvik na denní cvičení
28.05. - Denní cvičení
18.06. - Noční cvičení
24.06. - Zabezpečení akce "Super - Star" v Čerčanech
24.06. - Dopravní nehoda nad Vranovem
27.06. - Čerčanská škola - exkurze na hasičské zbrojnici
02.07. - Čištění odpadů v hostinci
11.07. - Odklízení padlých stromů
22.08. - Pohřeb J. Pohořal z Vranova
27.08. - Denní cvičení ve Čtyřkolech
29.08. - Čerpání vody z rybníka v Maštincích
05.09. - Brigáda na balíky pro Fa. Vranov

 

2006

22.04. - Cvičení v Ostředku
27.09. - Přívaloví déšť ve Vranově. Jednotka odklízela nánosy bahna ze zahrad a čerpala zaplavené studny
26.10. - Jednotka byla vyzvána na pomoc k požáru nákladního vozu na D1 na 31,5km směr Brno, Jednotka doplňovala vodu z cisterny do vozu Mercedes Atega a pomáhala při hašení přilehlé stráně.
27.-28.10. - Školení velitelů a strojníků v obci Jizbice pod Blaníkem (Kodet a Kužel)
04.11. - Školení NDT v Čechticích (Fiala, Čuta, Šusta, Starosta J., Starosta M., Micka, Kodet, Znamenaček)
05.12. - Jednotka SDH Vranov byla vyzvána k pomoci při požáru rodinného domu ve Vlkovci. Po příjezdu byla jednotka SDH ujištěna HZS Benešov, že oheň zvládnou bez pomoci. Jednotka SDH se vrátila zpět.
12.11. - Školení spojařů ve Voticích (Čuta, Kotraba, Kužel)

 

2007

17.01. - Jednotka SDH Vranov oznámila HZS Benešov požár lesa mezi obcí Chocerady a Vestec. Byla vyslána Tatra 815 z Benešova, po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o požár na několika místech v lesním porostu nad silnicí. K hašení bylo použito 2 x C proud. Příčina požáru - pálení lesního porostu.
18.01. - Živelná pohroma Jednotka byla vyslána na odstranění spadlých stromů na silnici mezi obce Chocerady a Vestec, Při návratu v nočních hodinách jednotka odstraňovala stromy na cestě do Vranova a u Údolnice
19.01. - Jednotka vyjela na padlé stromy mezi Bezděkovem a Vranovskou lhotu, Poté mezi Bezděkovem a Doubravici
20.01. - Jednotka vyjela na padlý strom v Doubravici, strom se nacházel na soukromém pozemku nad přístřeškem. Při poražení hrozil pád na objekt. Jednotka přizvala specializovanou firmu na lesní práce Kaprálek a ta strom odstranila.
21.04. - V obci se uskutečnil běh kolem rybníků
08.05. - Cvičení v Divišově
10.10. Oslavy 115 let SDH Vranov
20.10 požár křoví v Choceradeech

 

Zbrojnic

Pro stavbu "kolny" na hasičskou stříkačku, pořízenou Sborem dobrovolných hasičů v Vranově v r.1893, bylo v dubnu r. 1895 ze 6 návrhů vybráno místo u vranovského křížku - u křižovatky cest k Bezděkovu a k Levínu. Stavba o rozměrech 7,2 x 2,7 m byla zadána Josefu Novákovi, mistru zednickému a staviteli z Chocerad. Rozpočet zněl na 120 zlatých. Hotová stavba stála 115 zlatých a byla předána 2. června 1895. Do současné podoby byla Hasičská zbrojnice opravena k 110. výročí SDH.

Stará zbrojnice

Nová zbrojnice

Nová zbrojnice před rekonstrukcí

Nová zbrojnice po rekonstrukci

Nová zbrojnice