Stará zbrojnic

Pro stavbu "kolny" na hasičskou stříkačku, pořízenou Sborem dobrovolných hasičů v Vranově v r.1893, bylo v dubnu r. 1895 ze 6 návrhů vybráno místo u vranovského křížku - u křižovatky cest k Bezděkovu a k Levínu. Stavba o rozměrech 7,2 x 2,7 m byla zadána Josefu Novákovi, mistru zednickému a staviteli z Chocerad. Rozpočet zněl na 120 zlatých. Hotová stavba stála 115 zlatých a byla předána 2. června 1895. Do současné podoby byla Hasičská zbrojnice opravena k 110. výročí SDH.

Stará zbrojnice

Nová zbrojnic

MJ SPO pořádala také řadu slavností, týkajících se vlastní historie sboru. Mezi právem nejvýznamnější patřila oslava u příležitosti otevření nové hasičské zbrojnice, postavené vlastními silami sboru v letech 1965-1968. 12.9.1965 byly vykopány základy, 25.9. vyzděny, na práci do 20.11. 1965 se vystřídalo 30 občanů. Po zimě od 10.4. 1966 výstavbapokračovala, takže 30.10. 1966 byla dokončena hrubá stavba a zastřešena. Během roku 1967 byly provedeny dokončovací práce a 18. srpna 1968 s konalo slavnostní otevření nové zbrojnice za účasti významných hostů: předsedy OV SPO Terešáka, čl. OV Maříka, zástupců bratrských sborů Vlašimi, Pičína, Kondrace, Ouběnic, Poříčí n. S., Mrače, Čerčan, Bělčic, Kozmic a Teplýšovic. Součástí slavnosti bylo vystoupení bratrských jednot: žen z Kondrace, mužů z Pičína, Arneštovic a Jankova, a také předveden požární útok místní jednoty. V závěru slavnosti byli oceněni čestným uznáním členové, nejvíce se zaslouživší o výstavbu: Frant. Dráb st., Vl. Kodet, Jos. Kodet, K. Sova, Jar. Micka, Lad. Šusta, Jar. Šusta, Jar. Kos, V. Škvor (z Vranova), Jos. Brambora. K 50. výročí vzniku ČSR MJ SPO slavnostně zasadil na pozemku zbrojnice lípu, u níž byl o rok později uložen kámen, připomínající vznik republiky.

Nová zbrojnice