Zpráva starosty SDH Vranov o činnosti sboru za rok 2017

Dobrý večer vážené hasičky, hasiči, dámy, pánové a milý hosté.

Opět Vás rád vítám na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Vranově. Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s tím, co se nám podařilo uskutečnit a zorganizovat v letošním roce.

Od minulé valné hromady se výbor dobrovolných hasičů sešel 9x.

Nyní tedy stručně shrnu letošní rok:

Letošní první akce byla 18.února - Hasičský ples ve Vranově. K tanci a poslechu nám zahrála kapela ECHO 91.

Návštěvnost plesu byla i letos velice uspokojivá. Jsem rád, že se i tentokrát podařila sehnat od našich sponzorů, tak bohatá tombola. Rád bych všem těm, kteří nám do této tomboly přispěli a přispívají, poděkoval jménem celého sboru a doufám, že nám zachovají přízeň i pro roky příští.

Další akce byla 4. Března to jsme zorganizovali druhou tradiční zabíjačku na hasičské zbrojnici. Zde byla účast lidí z vranovska opět veliká. Touto akcí se snažíme sezvat především občany z katastru obce Vranov, a proto jsme osobně nosili pozvánky do Vašich schránek. Proto děkuji samozřejmě Všem co jakkoliv pomohli s přípravou této akce. Zvláště děkuji Pavlovi Šturcovi, který dal zabijačce jasný řád.

Jako každé jaro i letos jsme 25. Března vyrazili uklidit nepořádek kolem Vranovska.

Nepořádku bývá každý rok dost. Proto doufám, že i v příštím roce přijde pomoci dost našich spoluobčanů. Letos, jsme opět oslovili i naše hasičské juniory, kteří se úklidu také zúčastnili.

6. dubna jsme připravili sportovní kulturu takzvaný „Běh kolem vranovských rybníků“. Letos byla účast přibližně stejná jako v loňském roce zhruba 60 běžců všech věkových kategorii. Opět pro účastníky běhu bylo připraveno posezení a občerstvení na hasičárně.

17. června jsme pořádali s obcí společné oslavy. Sbor si připomněl 125 výročí založení SDH a obec 655 let od své první písemné zmínky o obci. Oslavy jsme pojali ve stylu sjezdu historických koňských stříkaček s mezinárodní účastí. Oslav se zúčastnili sbory z blízkého okolí a také například hasiči z Klatov, kteří dorazili s parní stříkačkou. Dále přijeli dva sbory ze zahraničí, z východoslovenských Matějovců nad Hornádom a polského Bielowicka.

Sraz byl ráno na hasičárně. Zde si lidé mohli od rána prohlédnout částečně přestěhovaný archiv SDH. V 10 hodin vyšel průvod k pomníku padlých hrdinů. Zde byly položeny věnce při hraní statní hymny. Průvod pokračoval na hříště za doprovodu dechového orchestru Vranovanka. Na hřišti starostové pronesli proslovy a předali medaile našim členům.

Pak každý sbor představil techniku, se kterou k nám dorazili a řekli krátce o svém sboru pár vět. Po obědě naše dětské družstvo předvedlo požární útok, během toho se připravili klatovští hasiči se svou parní stříkačku, a poté jí předvedli ve své plné kráse. Následně začala ½ soutěže v požárních útocích historických stříkaček. Další přišla na řadu ukázka vyprošťování zraněné osoby z auta po nehodě. Ukázku předvedli hasiči z Hasičského záchranného sboru Benešov ve spolupráci se zdravotníky záchranné služby ve Vranově. Poté jsme vozidlo zapálili a zásahová jednotka obce předvedla hašení vozu v plném rozsahu. Po dokončení druhé části požárních útoků přišla na řadu ukázka hašení hořlavých kapalin. Na závěr byl nástup, kde byla předány pamětní plakety a drobné ceny. Výsledek soutěže dopadl pro náš sbor výborně, protože naši senioři skončili na 1. místě. Poté byla celá akce ukončena a řádně zapita. Pevně věřím, že máte stejný názor a souhlasíte s tím, že se nám oslavy vydařili.

Za pomoc s oslavami děkuji především panu Janu Černému, starostovi obce panu Josefu Vašákovi, panu Jiřímu Krátkému, veliteli SDH panu Josefu Vašákovi ml., celému výboru SDH, zásahovému družstvu, seniorskému družstvu, ženám hasičkám a ostatním členům i nečlenům sboru co jakkoliv pomohli s organizací.

Poslední díky patří hejtmance Středočeského kraje paní Jaroslavě Pokorné Jermanové za poskytnutí dotace na tyto oslavy.

První prázdninový pátek jsme pro děti připravili dětský den. Jako tradičně byly připraveny klasické disciplíny, za které jsme rozdávali dětem odměny. Nechyběla také vodní skluzavka s pěnou.

29. července jsme pořádali letní zábavu na vranovském hřišti. Opět jsme si lámali hlavu jak nejlépe pojmout odpolední program tohoto dne. Po dohodě s paní Krejcárkovou jsme se rozhodli lidem ukázat výcvik se psi, takzvané AGILITY. Pro děti nechyběla pěna a vodní skluzavka. Opět musím poděkovat všem stánkařům. Za stánek s občerstvením děkuji Janu Starostovi, za pivní stánek pánům Smíškům a za stánek s míchanými nápoji Pavlu Kůželovi. Díky patří samozřejmě všem kuchařům, výčepním a barmanům. Děkuji všem, co pomohli připravit stany, sety, stánky a veškeré zázemí. K tanci a poslechu nám hrála kapela CODA.

Na podzim 14. října jsme pořádali Havelskou posvícenskou zábavu. Na této zábavě nás opět provázela kapela CODA. Letos byla návštěvnost velice uspokojivá. Platících lidí bylo rovných 100.

Nejspíš poslední akcí v letošním roce bude stavení a pomoc vranovským šikulům při zdobení vánočního stromu před obecním úřadem.

Jako každý rok zástupci sboru chodili gratulovat našim členům, co slavili svá letošní jubilea. Členům byly předány poděkování a drobná ocenění.

Dále Vás musím informovat, že byla letos uzavřena dohoda o navázání spolupráce mezi naším sborem a sborem dobrovolných hasičů v polském Bielewu . Spolupráci jsem podepsal s platností do 24.12.2019 . Pro dohodu na dobu určitou jsem se rozhodl, protože v roce 2019 bude opět volební valná hromada a soudím, že by si takovou to mezinárodní dohodu měl každý nově zvolený výbor odsouhlasit sám a ne po nás něco přebírat.

Po ohlédnutí za tímto rokem si myslím, že práce bylo odvedeno opět dost.

Na závěr bych rád ještě poděkoval

Děkuji všem členům za pomoc nejen při brigádách, ale i při organizaci všech akcí v obci.

Děkuji našim ženám hasičkám za jejich pomoc nejen při uklízení prostorů sálu.

Panu Krátkému děkuji za vedení archivu SDH.

Našim seniorům děkuji za reprezentaci sboru s naší historickou technikou u nás i v zahraničí.

Poslední díky patří obecnímu úřadu za spolupráci při organizování hasičských akcích a za jejich kladný přístup k našemu sboru a k naší práci.

Já vám Děkuji za pozornost a přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a Šťastný nový rok.

Dne 17.11.2016                                                              Roubíček Jan

                                                                                 Starosta SDH Vranov