Zpráva starosty SDH Vranov o činnosti sboru za rok 2018

Dobrý večer vážené hasičky, hasiči, dámy, pánové a milý hosté.

Opět Vás rád vítám na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Vranově. Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s tím, co se nám podařilo uskutečnit a zorganizovat v letošním roce.

Od minulé valné hromady se výbor dobrovolných hasičů sešel 8x.

Nyní tedy stručně shrnu letošní rok:

Letošní první akce byla 10.února - Hasičský ples ve Vranově. K tanci a poslechu nám zahrála kapela ECHO 91.

Návštěvnost plesu byla i letos velice uspokojivá. Jsem rád, že se i tentokrát podařila sehnat od našich sponzorů, tak bohatá tombola. Rád bych všem těm, kteří nám do této tomboly přispěli a přispívají, poděkoval jménem celého sboru a doufám, že nám zachovají přízeň i pro roky příští.

Další akce byla 24.února to jsme zorganizovali třetí tradiční zabíjačku na hasičské zbrojnici. Zde byla účast lidí z vranovska opět veliká. Touto akcí se snažíme sezvat především občany z katastru obce Vranov, a proto jsme osobně nosili pozvánky do Vašich schránek. Proto děkuji samozřejmě Všem co jakkoliv pomohli s přípravou této akce. Zvláště děkuji Pavlovi Šturcovi, který dal zabijačce jasný řád.

Jako každé jaro i letos jsme 14.dubna vyrazili uklidit nepořádek kolem Vranovska.

Nepořádku bývá každý rok dost. Proto doufám, že i v příštím roce přijde pomoci dost našich spoluobčanů.

5. dubna jsme připravili sportovní kulturu v obci takzvaný „Běh kolem vranovských rybníků“. Letos byla účast přibližně stejná jako v loňském roce zhruba 50 běžců všech věkových kategorii. Opět pro účastníky běhu bylo připraveno posezení a občerstvení na hasičárně.

První prázdninový pátek jsme pro děti připravili dětský den. Jako tradičně byly připraveny klasické disciplíny, za které jsme rozdávali dětem odměny. Nechyběla také vodní skluzavka s pěnou.

28. července jsme pořádali letní zábavu na vranovském hřišti. Opět jsme si lámali hlavu jak nejlépe pojmout odpolední program tohoto dne. Po dohodě s panem Boháčem jsme se rozhodli lidem předvést výcvik psů s psovodi.Všem zúčastněným psovodům a panu Boháčovi děkuji za ukázku. Pro děti nechyběla pěna a vodní skluzavka. Opět musím poděkovat všem stánkařům. Za stánek s občerstvením děkuji Janu Starostovi, za pivní stánek panu Smíškovi a panu Krejčímu a za stánek s míchanými nápoji Pavlu Kuželovi. Díky patří samozřejmě všem kuchařům, výčepním a barmanům. Děkuji všem, co pomohli připravit stany, sety, stánky a veškeré zázemí. K tanci a poslechu nám zahráli DJ´S Ondřej Vašák a Ondřej Vacek

Na podzim 13. října jsme pořádali Havelskou posvícenskou zábavu. Na této zábavě nás opět provázela kapela CODA. Letos byla návštěvnost nižší než v loňském roce. Platících lidí bylo zhruba 70.

Nejspíš poslední akcí v letošním roce bude zítřejší stavení a pomoc vranovským šikulům při zdobení vánočního stromu před obecním úřadem.

Jako každý rok zástupci sboru chodili gratulovat našim členům, co slavili svá letošní jubilea. Členům byly předány poděkování a drobná ocenění.

Dále Vám musím sdělit smutnou zprávu, v letošním roce nás navždy opustil dlouholetý starostu SH ČMS pan Karel Richter, zemřel 18.sprna 2018

Sdružení vedl celých 18 let. Čest jeho památce.

Nový starosta SH ČMS není dodnes znám. Budoucí starosta bude volen na Shromáždění starostů OSH dne 8.12.2018

Za okres Benešov byl navržen a schválen na Shromáždění delegátů sborů v Divišově pan ing. Jan Aulický, který vykonává funkci ředitele kanceláře SH ČMS od roku 2003

Na příští rok už jsou naplánované dvě akce. Samozřejmě je to hasičský ples, který se bude konat zde 23.2.2019 a zabíjačka na hasičárně ta bude 9.3.2019. O dalších akcích Vám budeme informovat v průběhu roku.

Příští rok se bude opět volit nový hasičský výbor. Každý člen sboru starší 18-ti let může samozřejmě kandidovat. Říkám Vám to rok dopředu, aby si každý mohl svou kandidaturu dobře zvážit. Kdo budete mít zájem kandidovat tak mě kontaktujte do 31.října 2019

Někomu by se mohlo zdát, že sbor v posledních letech stagnuje, že děláme stejné akce stále dokola a nevymýšlíme nic nového. Věřte mi, že patříme k těm aktivnějším sborům v okrese. Všechny akce co připravujeme, děláme s odhodláním a stojí nás to spoustu času, ale s tím jsme počítali, když jsme se rozhodli kandidovat v roce 2013. Každému členu  výboru děkuji za projevenou aktivitu a pomoc v tomto roce.

Jediná věc, která mě opravdu mrzí je , že se nám nedaří aktivně zapojit naše hasičské juniory, není to však vina jejich ale především naše. Bohužel nemáme tolik volného času, abychom se mohli dětem aktivně věnovat. Není to pouze o čase, jde také o to, aby instruktoři měli patřičná školení, na které by měli jezdit 2x do roka po dvou dnech. Bez těchto školení kroužek nemůže oficiálně fungovat a my riskujeme problémy ze stran rodičů, protože bez oficiálního školení nejsou děti v době kroužku pojištěné a my nechceme riskovat možná zranění v době, kdy za děti máme zodpovědnost. Uvidíme, jestli se nám podaří v příštím roce tento problém vyřešit. Pokud by se někdo z Vás, chtěl kurzu zúčastnit na instruktora mládeže, neváhejte mě kontaktovat.

Na závěr bych rád ještě poděkoval-

Děkuji všem členům sboru za pomoc nejen při brigádách, ale i při organizaci všech akcí v obci.

Děkuji našim ženám hasičkám za jejich pomoc nejen při uklízení prostorů sálu.

Panu Krátkému děkuji za vedení archivu SDH.

Našim seniorům děkuji za reprezentaci sboru s naší historickou technikou u nás i v zahraničí.

Poslední díky patří obecnímu úřadu za spolupráci při organizování hasičských akcích a za jejich kladný přístup k našemu sboru a k naší práci.

Já vám Děkuji za pozornost a přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a Šťastný nový rok.

Dne 30.11.2018                                                                 Roubíček Jan

                                                                                   Starosta SDH Vranov