Zpráva starosty SDH Vranov o činnosti sboru za rok 2019

Dobrý večer vážené hasičky, hasiči, dámy, pánové a milý hosté.

Opět Vás rád vítám na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Vranově. Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s tím, co se nám podařilo uskutečnit a zorganizovat v letošním roce.

Od minulé valné hromady se výbor dobrovolných hasičů sešel 5x.

Nyní tedy stručně shrnu letošní rok:

Letošní první akce byla 23.února - Hasičský ples ve Vranově. K tanci a poslechu nám zahrála kapela ECHO 91.

Návštěvnost plesu byla i letos velice uspokojivá. Jsem rád, že se i tentokrát podařila sehnat od našich sponzorů, tak bohatá tombola. Rád bych všem těm, kteří nám do této tomboly přispěli a přispívají, poděkoval jménem celého sboru a doufám, že nám zachovají přízeň i pro roky příští.

Další hasičský ples je naplánován na 8. Února 2020 a doprovázet nás bude nově kapela Unigena.

Další akce byla 9.března to jsme zorganizovali čtvrtou zabíjačku na hasičské zbrojnici. Za tuto akci děkuji samozřejmě Všem co jakkoliv pomohli s přípravou této akce. Zvláště děkuji Pavlovi Šturcovi a Honzovi Starostovi.

Jako každé jaro i letos jsme 30. Dubna vyrazili uklidit nepořádek kolem Vranovska.

Nepořádku bývá každý rok dost. Proto doufám, že i v příštím roce přijde pomoci dost našich spoluobčanů.

11.dubna jsme pořádali „Běh kolem vranovských rybníků“. Letos byla účast přibližně stejná jako v loňském roce zhruba 50 běžců všech věkových kategorii. Opět pro účastníky běhu bylo připraveno posezení a občerstvení na hasičárně.

První prázdninový pátek jsme pro děti připravili dětský den. Jako tradičně byly připraveny klasické disciplíny, za které jsme rozdávali dětem odměny. Nechyběla také vodní skluzavka s pěnou.

27. července jsme pořádali letní zábavu na vranovském hřišti. Opět jsme si lámali hlavu jak nejlépe pojmout odpolední program tohoto dne. Padl návrh zorganizovat soutěž alegorických plavidel na Drhlavském rybníku tak zvaný Vranovský plaváček. Prvního ročníku soutěže se zúčastnilo 9 plavidel. Vítězem nejoriginálnějšího plavidla byla osádka Jokers ve složení Pavel a Zajda Šturcovi. Absolutně nejrychlejším plavidlem byl tým Abstinentů ve složení Ondřej Šusta a Honza Roubíček. Za tento závod patří zvláštní poděkování Ondřeji Vašákovi za organizaci a přípravu této povedené akce.

Večer následovala letní zábava, kde dle mého názoru nebyla účast až tak uspokojivá jako v minulých letech. Bohužel lidí každý rok chodí méně a méně a proto také již druhým rokem nás nedoprovází živá kapela, ale DJ´S duo Ondřejové Vašák a Vacek. Za což jim děkujeme.

Za stánek s občerstvením děkuji Janu Starostovi, za pivní stánek panu Smíškovi a panu Krejčímu a za stánek s míchanými nápoji Pavlu Kuželovi. Díky patří samozřejmě všem kuchařům, výčepním a barmanům. Děkuji všem, co pomohli připravit stany, sety, stánky a veškeré zázemí.

V následujícím roce plánujeme Vranovského plaváčka na 1.8.2020. Všichni jste srdečně zváni a doufám, že letošní ročník byl inspirací pro další osádky všech věkových kategorií.

Na podzim byla naplánovaná na 12. října Havelská posvícenská zábava. Jelikož naše vláda vyhlásila státní smutek za zesnulého Karla Gotta, rozhodli jsme se tuto zábavu jako výbor SDH zrušit.

Nejspíš poslední akcí v letošním roce bude zítřejší stavení a pomoc vranovským šikulům při zdobení vánočního stromu před obecním úřadem. Stromeček se bude rozsvěcet v 17 hodin.

Jako každý rok zástupci sboru chodili gratulovat našim členům, co slavili svá letošní jubilea. Členům byly předány poděkování a drobná ocenění.

Letos na jaře si dva členové sboru udělali kurz vedoucího mládeže, jsou jimi Ondřej Vašák a Martina Sislová. Bez tohoto školení, by jsme nemohly, jako sbor oficiálně mít dětské družstvo, to se opět dalo letos dohromady a pravidelně se setkávali během roku.

Také se letos dalo dohromady dívčí družstvo, které nás reprezentovalo v Divišově.

Jak na děti a tak i na naše dívčí družstvo jsem velice hrdý a jsem rád, že se pravidelně setkávají a že jim chuť reprezentovat sbor vydrží.

Více o dětech a dívčím družstvu se dozvíte ve zprávě vedoucího mládeže.

S ohlédnutím na těch 5 let naší dobrovolné práce jsem spokojený. V rámci našeho volebního období se podařilo zorganizovat pár velice povedených akcí a každý rok se udělal velký kus práce nejen na brigádách. Myslím, že i všechny investice byly plánovány s rozvahou a že jsme se chovali jako řádní hospodáři.

Na závěr bych rád ještě poděkoval-

Děkuji všem členům i nečlenům sboru za pomoc nejen při brigádách, ale i při organizaci všech akcí v obci.

Děkuji našim ženám hasičkám za jejich pomoc nejen při uklízení prostorů sálu.

Panu Krátkému děkuji za vedení archivu SDH.

Našim seniorům děkuji za reprezentaci sboru s naší historickou technikou u nás i v zahraničí.

Děkuji dětem a jejich vedoucím za jejich přístup a strávený čas na kroužku mladých hasičů.

Dívčímu družstvu děkuji za aktivní přístup a přeji jim, ať se dále schází a cvičí v příštím roce, aby nás mohli reprezentovat i na dále.

Díky patří obecnímu úřadu za spolupráci při organizování hasičských akcích a za jejich kladný přístup k našemu sboru a k naší práci.

Poslední díky patří výboru za těch uplynulých 5 let. Za jejich strávený čas při schůzích a při organizaci akcí pořádaných sborem.

Já vám Děkuji za pozornost a přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a Šťastný nový rok.

Dne 29.11.2019                                                               Roubíček Jan

                                                                                   Starosta SDH Vranov