Zpráva starosty sboru SDH Vranov o činnosti sboru za rok 2010

 

Dobrý večer vážené hasičky, vážení hasiči, milý hosté

Dovolte mi, abych Vás i já co nejsrdečněji přivítal na každoroční valné hromadě sboru a seznámil Vás v souhrnu s tím, co se za tento uplynulý rok stalo.

Každoročně zde hodnotíme naší činnost, ať už je to činnost výboru, seniorského družstva, činnost členů zásahové jednotky, ale samozřejmě i práci všech ostatních členů. V neposlední řadě zde hodnotíme i práci s dětmi, ale bohužel toto je asi jediná část naší činnosti, ve které se nám bohužel dlouhodobě nedaří posunout se o nějaký ten kousek kupředu. Bohužel je to dáno hlavně tím, že dětí v klíčovém věku je bohužel málo. Prozatím můžeme udělat jen to, že se i na dále budeme snažit zúčastňovat akcí, kterých se s daným počtem dětí a dorostenců zúčastňovat můžeme.

Co se tedy odehrálo od minulé valné hromady, která jak si jistě pamatujete "byla volební". Byl na ní zvolen výbor v novém složení, který se za uplynulý rok sešel celkem 16 krát. Na svých jednáních řešil výbor organizační zabezpečení hasičského plesu, tanečních zábav, dětského dne na hřišti, letní diskotéky na hřišti spojené s opékáním makrel a spousty jiných akcí, které sbor pořádal. Mimo jiné opětovně výbor řešil nedostatek výstroje a výzbroje, především zastaralé hadice, stav zásahových vozidel a podobně.

První akcí tohoto roku byl tradiční hasičský ples. Pokud mohu zhodnotit sám za sebe, ale i za všechny členy výboru povedl se na jedničku a zaznamenali jsme jen samé pozitivní ohlasy.

V březnu se konečně povedlo dokončit generální opravu trambusu, vyzvednout jej v Proboštově a zařadit ho do výjezdu. Dále se pak podařilo v jarním období vybetonovat vjezd do nové přístavby hasičárny, natřít podlahu v nové přístavbě voděodolným nátěrem, pomoci naší člence paní Holoubkové při obnově střechy na jejím předloni vyhořelém domku, nainstalovat stálé připojení vozidel na rozvod vzduchu a dokončit rekonstrukci sociálního zařízení na hasičárně.

Dalším stěžejním bodem bylo zakoupení a nainstalování svolávacího zařízení „PELLIG,, , které se s přispěním obecního úřadu Vranov povedlo realizovat. Dnem 15. 12. 2009 byl sbor přeřazen z kategorie JPO 5 do kategorie JPO 3, což mimo jiné obnáší i dostavení se členů zásahové jednotky v co možná nejkratším čase od vyhlášení poplachu na hasičárnu. Toto svolávací zařízení podstatně zkracuje dobu potřebnou na svolání členů zásahové jednotky v případě nenadále události a zároveň dokáže i spustit sirénu. Jen pro vaši informaci toto zařízení lze ovládat jednak telefonem, tuto možnost má jen několik členů sboru, operační středisko integrovaného záchranného systému v Kolíně a také ho lze ovládat manuálně. Pouhým stisknutím jednoho tlačítka zařízení vykoná vše, co je potřebné na svolání zásahové jednotky a vyhlášení poplachu.

Další akce většího rozsahu, které se členové sboru zúčastnili byl pokus o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody ze stroje do stroje, který se konal v okrese Žďár nad Sázavou. Když jsme se takovéto celorepublikové akce zúčastnili poprvé, nevěděli jsme, co nás čeká. Tenhle rok jsme si ale připadali již jako staří a zkušení mazáci, kteří vědí, o co půjde. Podstatný rozdíl oproti minulému pokusu byl ten, že první se konal na rovné ploše letiště v Ralsku u Mimoně, kdežto letošní pokus byl veden z nejníže položeného bodu okresu Žďár nad Sázavou, což byly Dolní loučky na nejvýše položení bod a to byl skalní vrchol ,,Devět Skal,, . Dopravní vedení bylo položeno ze stroje do stroje, od vesnice k vesnici po běžných komunikacích a lesních cestách při čemž překonávalo někdy nemalé převýšení. Začátek akce byl 8. května v 10:30 a rekord byl překonán a uznán v 17:30. Délka dopravního hadicového vedení byla úctyhodných 63km 460m, akce se zúčastnilo 2.592 hasičů z 288 sborů z celé České republiky. Světový rekord byl uznán a zapsán do české knihy rekordů agenturou Dobrý den v Pelhřimově a každému ze zúčastněných sborů byl vydán dekret o účasti na této akci. Sbor dobrovolných hasičů ve Vranově se může pyšnit tím, že se zúčastnil obou těchto akcí a je již podruhé zapsán v české knize rekordů.

Samozřejmě se členové sboru podíleli i na jiných aktivitách, ať už je to stavění máje, pálení čarodějnic, účast na dětských dnech ve Vranově a Hvězdonicích, stmelovacím turnaji okrsku Ostředek, v minikopané a zabezpečení prakticky všech akcí pořádaných sborem. Naše hasičské družstvo se zúčastnilo nejen okrskové soutěže, ale i řady cvičení, o kterých zde bude mluvit velitel sboru pan Jiří Čuta.

Za tuto aktivitu, kterou členové sboru vyvíjejí, jim patří velký dík. Velký dík patří také panu Jiřímu Krátkému, který svědomitě vede náš hasičský archiv, který je nejen velkou chloubou nás hasičů, ale i celé obce. Na malý dík patří také panu Aleši Znamenáčkovi st. za zprostředkování převodu vozidel Škoda Octavia a VW Caravella a zařazení těchto vozidel do integrovaného záchranného systému. Dále pak za zajištění sponzorského daru, s jehož přispěním a přispěním obce bylo možné zakoupit nové pneumatiky na Erenu. Poděkovat se samozřejmě sluší i obecnímu úřadu ve Vranově za jeho náklonnost k hasičům a jeho spolupráci s nimi. A v neposlední řadě bych rád poděkovat členům seniorské družstva za jeho práci, reprezentaci sboru a obce v očích širší veřejnosti. O jednotlivých akcích seniorského družstva Vás bude informovat místostarosta sboru pan Zdeněk Pohořal ve své zprávě.

Jako další přínosnou a podstatnou věc, která se udála v letošním roce, je třeba zmínit slavnostní otevření stanoviště rychlé záchranné služby přímo zde ve Vranově. Slavnostního otevření dne 12. května 2010 se mimo zástupců sboru, obce a jiných hostů zúčastnil i hejtman Středočeského kraje pan David Rath, který po prohlídce nejen nové záchranky, ale i našeho zázemí zkonstatoval, že u nás je momentálně jedno z nejhezčích a nejpříjemnějších stanovišť. Záchranka je zde k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce ve složení řidič záchranář + sestra. Myslím, že pro nás i pro celé okolí je to velký přínos a jsem moc rád, že obec umožnila zrealizovat tento projekt.

Ještě je zde potřeba zmínit, že po obdržení vozidel Škoda Octavia a hlavně VW Caravella výbor zvažoval, zda je pro sbor nutné mít dvě skoro totožné osobní vozidla. O dosluhující vozidlo Ford Transit projevil zájem nově vznikající sbor dobrovolných hasičů z Hvězdonic. Po oboustranné dohodě a jednomyslném odsouhlasení výborem bylo tedy vozidlo prodáno sboru Hvězdonice.

Zhodnocení práce výboru a sboru nechám na každém hasiči a občanovi. Někomu by se mohlo zdát, že práce by mohlo být uděláno více. Samozřejmě má pravdu, ale nezapomínejme, že činnost je čistě dobrovolná, zcela zdarma a na úkor svého volného času.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, všem příznivcům sboru, všem sponzorům a ostatním občanům za podporu toho sboru. Bez Vás všech by sbor nemohl fungovat na takové úrovni na které je. Na hasiče vždy a za každých okolností bylo spolehnutí a jsem přesvědčen, že tady ve Vranově tomu tak bude i na dále. Dovolte mi ještě, abych Vás pozval na předvánoční setkání nejenom pro hasiče, které se bude konat za týden 27. listopadu 2010 zde na sále a na tradiční vánoční koncert, který se bude konat 19. prosince 2010 také zde na sále.

Ještě jednou všem děkuji a přeji krásné prožití svátků Vánočních a klidný nadcházející rok.

Děkuji za pozornost.

17.11.2010                                                                                                                       starosta sboru

Martin Starosta

……………………………

podpis