Zpráva velitele – 2010

Vážení členové a členky sboru a hosté, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností naší zásahové jednotky za uplynulé období.

V listopadu byla provedena částečná oprava DA-12 v ČSAO Votice. Na vozidle se provedla výměna dílů karosérie nástavby včetně olakování,výměna celé brzdové soustavy a byl dodán posilovač řízení. Vše proběhlo celkem v pořádku a koncem listopadu bylo vozidlo zpět zařazeno do výjezdu. To nebylo možno říci o další výjezdové technice a to CAS  Š-706 RTHP,která byla odvezena do opraven nákladních vozidel v Proboštově u Teplic. Vozidlo tam bylo odvezeno v srpnu 2009 a vrátilo se až v březnu 2010. Po dlouhých peripetiích se oprava zdařila a byla zařazena zpět do výjezdu.

Obecní Úřad Vranov podal žádost o zařazení naší zásahové jednotky z kategorie JPO-V do kategorie-JPO III/1.Tato žádost byla zaslána na Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje v Kladně, kde toto ředitelství žádost zpracovalo a vydalo souhlasné stanovisko, které vešlo v platnost 23. 12. 2009.

Co je JPO-V:Je to jednotka SDH obce s působností pro území obce, která ji zřizuje.

Co je JPO-III/1:Je to jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, která zabezpečuje jeden výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se ve vybrané obci s počtem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení poplachu do 10 minut.

Co se ještě týče těchto jednotek?JPO-V: nedostává žádné finanční prostředky na obnovu techniky, výzbroje a výstroje od GŘ HZS. Vše platí Obecní Úřad.

JPO-III/1:Může žádat o finanční prostředky GŘ HZS, ale jak jistě všichni víme, financování hasičů v dnešní době bude čím dál tím horší. Když vidíme, jaká je zastaralá technika u dobrovolných hasičů, můžeme jen tiše doufat, že lidský rozum bude zdravější a nenechá hasiče na holičkách.

V průběhu ledna a února jsme vlastními silami a finanční podporou OÚ provedli výstavbu místnosti se sociálním zařízením, které bylo již zapotřebí.

V březnu byli provedeny výkopové práce před novou přístavbou garáže hasičárny z důvodu odvodnění dešťové vody.

Koncem března bylo zakoupeno OÚ svolávací zařízení PÉLIG pro zásahovou jednotku. Toto zařízení pracuje na principu SMS zpráv. V případě výjezdu pošle OPIS zprávu na Pélig a ten rozešle hromadnou SMS zprávu pro členy výjezdové jednotky:událost, místo atd. Po rozeslání zpráv ještě prozvání každého člena výjezdové jednotky. Jediné co toto svolávací zařízení neumí:spuštění sirény-1 středu v měsíci.

V dubnu bylo provedeno na HZS Benešov cyklické školení velitelů jednotek obcí JPO-III v rozsahu 16 hodin. Byli to tito členové:

Znamenáček Aleš st.

Starosta Martin

Kužel Pavel

Starosta Jan

Roubíček Jan

Čuta Jiří

Rovněž v tomto měsíci byl pan Aleš Znamenáček st. proškolen v odborné přípravě preventisty požární ochrany obce. Toto školení proběhlo taktéž na HZS Benešov.

V dubnu nás oslovila naše jednatelka paní Helena Holubková o pomoc při pokládce nové střešní krytiny na jejím domě. Rádi jsme jí pomohli.

V květnu proběhlo cyklické školení strojníků JPO-III na HZS Benešov v rozsahu 8 hodin a jsou to:

Hanibal Vladimír

Kodet Jiří

Vejmelka Milan

Čuta Jiří

Naši členové jeli vytvořit nový rekord v dálkové dopravě vody, ale o tom Vás už informoval starosta sboru.

Dále se naši členové zúčastnili okrskové soutěže v Dalovech, kde obsadili krásné 4.místo.Je to velký úspěch,protože nemáme upravenou techniku,která stojí nemalé peníze. Raději jezdíme na taktická cvičení, o kterých víme, že nám jsou daleko užitečnější a prospěšnější než soutěže.

V červnu jsme byli pozváni na dětský den do Hvězdonic, kde jsme provedli tradiční pěnu. Všem se moc líbila a spokojenost byla na místě.

V červnu a červenci je čas dovolených a tak byli vyhlášeny prázdniny.

V září naši členové byli požádáni okrskem Čerčany o pomoc při nočním taktickém cvičení žen a to jako rozhodčí. Osobně jsem se tohoto cvičení zúčastnil a mohu říci, že ženy jsou mnohdy lépe sehrané než chlapi.

V říjnu proběhlo opět taktické noční cvičení okrsku Čerčany, kde se naše jednotka zúčastnila a skončila na 9. místě. Toto cvičení probíhalo v okolí Přestavlk a jedno ze stanovišť bylo zde ve Vranově u rybníka. Cvičení prakticky začalo ve 14.hodin teoretickou přípravou, především zdravovědou a po setmění vše začalo. Toto cvičení bylo zaměřeno na:

Chemickou nehodu

Požár budovy

Leteckou nehodu

Požár lesa

Dopravní nehodu

Ejektor-což je proudové čerpadlo s kterým se čerpá voda z hloubek větších než 7 metrů a hlouběji.

Cvičení skončilo druhý den v 6 hodin ráno.

Všichni víme, že opět řádili v naší vlasti rozsáhlé povodně. Po dohodě s panem Alešem Znamenáčkem, který nám pomohl s výběrem obce, která byla zasažena tímto jevem, jsme tuto obec kontaktovali a zjišťovali, co by bylo pro ni potřebné. Byla vybrána obec Dětřichov okres Liberec. Je to obec zhruba tak velká jako Vranov. Po telefonickém dohovoru jsme této obci zakoupili tlakovou myčku, rybářské holinky prsačky a v říjnu jsme jeli na místo určení tedy Dětřichov. Mohu Vám říci, že voda má opravdu velkou sílu. Přímo hasiči přišli o celou hasičárnu i s technikou a vybavením. Zůstala jen základová deska. Věcné prostředky jsme předali přímo veliteli, který si na nás připravil paní redaktorku z Libereckých listů. V průběhu prohlídky obce s námi udělala krátký rozhovor a poté jsme byli pozváni na oběd. Po obědě jsme se rozloučili s kolegy hasiči a odjeli zpět domů.

Koncem října se naši členové zúčastnili základního kurzu nositele dýchací techniky na HZS Benešov. Byl to Roubíček Jan a Velebil Marek.

Teď je listopad a to znamená připravit techniku na zimní období. Proto bude v nejbližších dnech zazimování techniky provedeno.

Mnozí z Vás asi postřehli, že jsem ve zprávě neuvedl žádný výjezd. Zatím žádný nebyl. Ale i tak musíme provádět kondiční jízdy. Každý strojník by měl najet měsíčně minimálně 10 KM. Mnohdy se tyto jízdy neprovádějí a je to velká škoda. Většina lidí ví, o čem mluvím. Kdyby měl někdo zájem jezdit s touto technikou, budete vítáni. Co je ale podmínka:musíte být starší 21 let, vlastnit řidičské oprávnění skupiny B, C a hlavně být zdráv.

V letošním roce přibyli do hasičárny další 2 vozidla. Jsou to vozidla převedena od PČR,jedná se o: Škoda Octavia combi, VW-Transporter

Tuto techniku zařizoval Aleš Znamenáček.

No a jak se letos jezdilo s technikou?

Octavia-1212 km.

VW -2973 km.-101 l. benzínu

Avia -966 km. -193 l. nafty

Cas -539 km. -282 l. nafty

Tak to je výčet naší práce v tomto roce. Chci poděkovat Vám všem, kteří se jakoukoli měrou podílíte na chodu a funkčnosti sboru, a popřát Vám do Nového roku jen a jen zdraví. To je to nejcennější co člověk může mít.

Děkuji za pozornost                   velitel JSDH Vranov  Jiří Čuta