Zpráva velitele - 2011

Vážené hasičky, hasiči a hosté. Dovolte mi, abych vás seznámil s činností zásahové jednotky za letošní rok což je listopad 2010 až listopad 2011.

V listopadu 2010 se nám porouchalo cisternové vozidlo. Došlo k zadření motoru. Po zhruba 1,5 měsíce se podařilo tuto techniku opravit a zařadit ji zpět do výjezdu.

V lednu 2011 jsme byli vyzváni OPISem Kolín na technickou pomoc do obce Hvězdonice, kde vlivem rychle tajícího sněhu došlo k ucpání kanalizační vpustě před bývalým hotelem Praha. Jednotka použila kalové čerpadlo a ženijní nářadí, kterým provedla vyčištění vpustě. Po cca. 1 hodině se jednotka vrátila zpět na základnu.

V únoru a březnu se jednotka věnovala údržbě techniky, výzbroje a výstroje.

V dubnu byla provedena tlaková zkouška požární stříkačky PS-12,hadic a příslušných armatur. V této zkoušce neuspěli hadice a to 6 kusů Béček a 4 kusy Céček.

V průběhu měsíce dubna jela jednotka na námětové cvičení okrsku Ostředek a Divišov do Českého Šternberka, kde byla provedena dálková doprava vody ze stroje do stroje a to od řeky Sázavy až na hrad. Po této dálkové dopravě vody pokračovala jednotka z Českého Šternberka směrem k dálnici D1, kde prováděla první pomoc u dopravní nehody a poté pokračovala k motorestu u Rybiček. Tam jednotka provedla požární útok se zkracováním a prodlužováním proudu. Jako poslední disciplína bylo opékání špekáčků. Tím bylo námětové cvičení ukončeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.

22.4. až 23.4. bylo provedeno školení velitelů zásahových jednotek na stanici HZS Benešov. Jsou to tito členové:

Kužel Pavel

Roubíček Jan

Čuta Jiří

 

 24.4. byl jednotce vyhlášen OPIsem Kolín výjezd opět do obce Hvězdonice. Jednalo se o požár porostu přímo pod dálničním mostem. Zásah trval cca.1 hodinu, poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

V květnu jednotka prováděla nácvik na soutěž v požárním sportu. Tato soutěž se konala v Divišově, kde naše jednotka obsadila 5. místo z 10.

V tom samém měsíci byl požádán OÚ Vranov základní speciální školou Benešov o ukázku naší zásahové techniky. Škole bylo vyhověno, zároveň navštívila i stanoviště záchranné služby. Všem se tu moc líbilo.

V měsíci červnu nám byl vyhlášen OPIsem Kolín další výjezd a to přímo do obce Vranov. Jednalo se o technickou pomoc, což bylo mytí vozovky v křižovatce na Čerčany po přívalovém dešti s bahnem s místních polí.

V červenci jednotka provedla zkoušku techniky. Při této zkoušce došlo k poruše plovoucího čerpadla. Jednalo se o nepravidelný chod motoru. Čerpadlo bylo odvezeno do servisu a následně opraveno.

Klidněji bylo v měsíci srpnu a září.

Začátkem října se naše jednotka zúčastnila již tradičního taktického nočního cvičení v Přestavlkách. První disciplína byla hromadná dopravní nehoda, 2. byl požár budovy, 3. požár sazí v komíně, 4. byla tragická událost-vyhledávání osob, 5. byla tajná a 6. disciplína byl požár osobního automobilu. Naše jednotka obsadila 12 místo z 18.

Dále se jednotka zúčastnila denního námětového cvičení v Samechově.Tématem tohoto cvičení byla dálková doprava vody ze stroje do stroje. Jako vodní zdroj byla určena řeka Sázava a cílové stanoviště vody byla požární nádrž na návsi v Samechově.Tohoto cvičení se zúčastnilo 9 sborů. Každý sbor použil 10 kusů B hadic, přetlakový ventil, hadicové vazáky a přejezdové můstky. Kdo zná okolí Samechova,ví jaké je převýšení z řeky Sázavy do Samechova.

V měsíci listopadu byl jednotce opět vyhlášen OPISem Kolín výjezd na požár osobního automobilu v plném rozsahu u čerpací stanice OMW NAHÁČ. Jednotka byla na místě zásahu 1. Použila dva C proudy s tuhým smáčedlem a dýchací techniku. Dále se dostavila jednotka HZS Benešov a jednotka SDH Senohraby, která byla odvolána. Zásah trval zhruba 1 hodinu. Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.

Tento týden byla provedena technická kontrola hasičské techniky. Na pár drobnějších závad lehkého charakteru, vozidla prošla bez závad.

Celkem se najelo s technikou 1099 Km.a spotřebovalo se 253 litrů pohonných hmot.

To by byl výčet událostí za toto období.

Ještě bych se vrátil k technice. Mnozí z Vás jistě víte, že naše jednotka obdržela novější cisternové zásahové vozidlo T-815 CAS32.Toto vozidlo naší obci darovala bezúplatným převodem Armáda České republiky. Povím Vám, proč se tak stalo. V roce 2009 přijela Vojenská hasičská inspekce na kontrolu do Školícího a vzdělávacího střediska MO Komorní Hrádek. Po prohlídce objektu zjistila, že v případě požáru není v objektu dostatečné množství vody. Nejbližší zdroj vody je řeka Sázava, což znamená v takovém případě provádět dálkovou dopravu vody kyvadlovou dopravou. Inspekce měla zjištěnou veškerou techniku v okolí jak u HZS tak i u JSDH. Zjistila ale, že tato technika v případě požáru je nedostatečná a doporučili náčelníkovi ŠVS panu plk. Ing. Pavlu Vobůrkovi, aby zabezpečil ochranu objektu další objemnější technikou. Pan náčelník navrhl naší obci sehnání této techniky. OÚ s tím to souhlasil a tak pan náčelník začal shánět vozidlo. Rok a půl se nic nedělo, až letos v srpnu přišla výzva k odebrání této techniky. Tato technika má nádrž na vodu o objemu 8200 litrů a 800 litrů pěnidla. Rok výroby je 1987, najeto má 5900 kilometrů a účetní hodnota vozidla je 750 000 Kč. Momentálně čekáme na převod Technického průkazu od Vojenské dopravní policie. Po té se na technice provede Technická kontrola, zařadí se do Integrovaného Záchranného systému a následně bude odvezena na HZS Benešov, kde nám techniku vyzkouší a zaškolí strojníky. Až bude vše fungovat, pak lze vozidlo zařadit do výjezdu.

Tak to by bylo z mé strany vše. Přeji Vám všem štěstí a hlavně hodně zdraví v Novém roce.

Velitel JSDH  Čuta Jiří