Zpráva velitele - 2012

Vážené hasičky, hasiči a hosté. Dovolte mi, abych Vás jako každoročně seznámil s činností naší zásahové jednotky za letošní rok.

Koncem loňského roku se nám podařilo opravit, zprovoznit a přihlásit do IZS vozidlo T-815 CAS32 do plnohodnotného výjezdu.

V prosinci jsme tuto techniku hned vyzkoušeli při požárním dozoru pálení klestí u vodárny nad obcí Vranov.

Tohoto roku v lednu, byla jednotka požádána Obecním úřadem o pomoc při čištění obecní kanalizace u bytovky, hospody a na spodní návsi. Tady naše technika ukázala nejen svoji sílu, ale i svoji robustnost při projíždění úzkých cest. Na tomto základě jsme spolu s Obecním úřadem začali prověřovat průjezdnost obecních komunikací. Zde bylo shledáno několik nedostatků, které jsou z části vyřešeny a některé čekají na rychlé vyřešení. Co se týče příjezdových cest k vodním zdrojům, tak tady jsou cesty z 95% průjezdné a tudíž i místo pro ustavení požární techniky.

V měsíci únoru a březnu bylo poklidně, tudíž se jednotka více méně věnovala nejen technice, ale i úklidu ve zbrojnici a případným opravám výzbroje a výstroje. Zde se zjistilo několik závad, které se v průběhu roku odstraňují. Po kontrole naším technikem bylo usouzeno, že se určité věci nedají opravit, ale musejí se zakoupit nové.

V dubnu se naše jednotka zúčastnila denního taktického cvičení v Ostředku. Tohoto cvičení se zúčastnili 2 okrsky a to Ostředek a Divišov. Tématem tohoto cvičení bylo jak se chovat u zásahu, jeho vedení, použití výzbroje a výstroje. Hodnocení cvičení se provedlo celoplošně na všechny okrsky.

Koncem dubna byli vysláni s T-815 CAS 32 naši strojníci na školení k HZS Benešov, kde byli proškolováni k obsluze zmiňované techniky.

V měsíci květnu probíhají okrskové soutěže v požární sportu. Jako každoročně se naše jednotka těchto soutěží zúčastňuje, tak i letos přijela do Samechova.

Většina z Vás ví, že Obec vlastnila starší techniku Š-706 RTHP. Pro nadbytečnost této techniky byla nabídnuta k odprodeji. Na tuto nabídku zareagovala obec Choratice, která si prohlédla techniku a odkoupila. V této době vlastní naše obec tuto techniku: T-815 CAS32, AVIA A-31, VW-Transporter a Škodu-Octavii combi.

Je stále měsíc květen, přesněji 21.5. a je tu první výjezd tohoto roku. Operačním střediskem Kolín nám byl vyhlášen výjezd na požár lesního porostu o rozloze cca. 20X50 metrů do obce Růženín. Jednotka byla na místě jako 3 a po dohodě s velitelem zásahu tvořila zálohu na místě události. Po zhruba 1 hodině se jednotka vrátila zpět na základnu. 23.května prováděla jednotka kondiční jízdu s T-815 CAS 32 a při její činnosti narazila na požár lesního porostu ve Vranovské Lhotě. Celou záležitost oznámila na OPIS Kolín a provedla hasební činnost. Osobně jsem se tohoto zásahu zúčastnil a po telefonickém rozhovoru s vyšetřovatelem příčin požárů mi bylo sděleno, že se z největší pravděpodobností jednalo o samovznícení navážené posekané trávy, která se tak zvaně zapařuje a tudíž vzniká zahřívání na takovou teplotu, až dojde k zahoření. Potom už stačí trocha suchých větví a hrabanky a požár je hned na světě. Tak to byl náš 2 zásah.

V měsíci červnu se někteří naši členové zúčastnili ŽELEZNÉHO HASIČE V Senohrabech. Jde o soutěž o nejsilnějšího hasiče. Osobně jsem jel kluky podpořit a můžu Vám říci, že to je opravdu pořádná makačka, hlavně pro to, že máte na sobě kompletní vybavení včetně dýchací techniky a provádíte vlastně věci dosti podobné zásahu. Když to kluci zvládli, tak jsem za nimi přišel, s úctou poděkoval a řekl: To máme ale „ZOCELENÉ ČLENYL“. Kluci se zasmáli a šli doplňovat tekutiny.

Koncem června to je 27.6. byl naší jednotce opět vyhlášen výjezd Operačním střediskem Kolín na požár motocyklu mezi hotelem AKADEMIE a čerpací stanicí OMV NAHÁČ. Při příjezdu k místu události byl již motocykl uhašen majitelem, ale unikající provozní náplně musela naše jednotka zlikvidovat. Na likvidaci použila sorbční látku NOVASORB. Po zaevidování události se jednotka vrátila zpět na základnu.

Začátkem července jsme společně s Obecním úřadem oslavili 660 let Obce a 120 let SDH Vranov. Oslavy se povedli jak po stránce příprav tak i po stránce počasí. Ještě musím zmínit, že před oslavami byli provedeny úpravy nástavby na T-815 CAS 32. Úpravu nástavby zabezpečil, p.Aleš Znamenáček st. tímto mu za celou jednotku děkuji.

V měsíci červenci jsme byli požádáni HZS Benešov o pomoc zabezpečení akce "PARTIČKA NA VZDUCHU" v letním kině Konopiště. Po krátkém jednání bylo vše dohodnuto a 28.7. jsme tuto akci zabezpečili. Byla to pro nás výzva, jelikož jsme na tak velké akci ještě nikdy nebyli. Taková akce musí splňovat několik podmínek, bez kterých není možné nic začít. Proběhlo několik jednání na místě, pořád se něco rušilo a nově se vymýšlelo. Proto nám byli velice nápomocni naši profesionální kolegové z HZS Benešov, kteří nám pomohli spolu vypracovat požární zprávu o celé akci. Kdyby tato zpráva nebyla, tak by nebyla ani PARTIČKA. Jednotka celou akci zabezpečovala 7 členy, 6 hasícími přístroji a T-815 CAS32. Můžu Vám říci, že takové 12 hodinové zabezpečení za neustálého chození mezi tolika lidmi je pěkný tělocvik.

Po skončení zabezpečení akce, nám bylo poděkováno a byla nabídnuta spolupráce v příštím roce opět na Konopišti. Nabídku jsme předběžně přijali.

Měsíc srpen se tradoval ve znamení klidu a pohody. Občas se prováděli kondiční jízdy s naší technikou a její výzbrojí.

V září proběhlo taktické noční cvičení v Přestavlkách, kterého se rovněž naše jednotka zúčastnila.

Toto cvičení bylo oproti předchozím letům vylepšené o nehodu vlaku, ve kterém bylo mnoho cestujících. Tohoto cvičení jsem se bohužel nemohl zúčastnit, ale z vyprávění mi bylo jasné, že to nebylo vůbec jednoduché. Sehranost zasahujících sborů při tak náročném zásahu musí být na místě.

Sami kluci mi o tom vyprávěli a byli z takového cvičení nadšeni. Z toho je jasně dáno, že takové to cvičení má naprostou logiku,vždyť se s takovými událostmi setkáváme dnes a denně. Proto si osobně myslím, že bychom se mohli

zdokonalovat v poskytování první pomoci. Tím teď nemyslím proškolit jen naší jednotku, ale i občany. Pokud bude zájem, nevidím v tom problém.

Rovněž v tomto měsíci proběhlo na stanici HZS Benešov školení techniků požární ochrany v rozsahu 16 hodin. Pro upřesnění: TECHNIK se stará o techniku, výzbroj, výstroj a dýchací techniku + jejich revize. Je to vlastně pravá ruka velitele.

Dále proběhlo školení Nositelů Dýchací Techniky pro nováčky v rozsahu 16 hodin. Teoretická příprava probíhala na stanici v Benešově a praktická příprava v polygonu na stanici v Příbrami.

A jako poslední školení bylo pro velitele jednotek tak zvaný Velitelský den. Na tomto dni se řešilo chování zasahujících na místě zásahu vzhledem k zjišťování příčin požáru, představení a praktické ukázky hasební látky FIRE ADE.

V měsíci říjnu se jednotka opět zúčastnila námětového cvičení v Samechově, kde byla provedena dálková doprava vody ze stroje do stroje. Toto cvičení prověřuje jednotky v součinnosti s technikou a terénem. Mnozí z vás jistě víte,jaký terén a převýšení od řeky Sázavy do Samechova je.

V říjnu tedy 27.10.jsme byli opět vyzváni operačním střediskem Kolín na spadlé stromy na silnici II.třídy č.109 mezi obcí Vranov-Hvězdonice směrem na nájezd na Brno. Jednotka provedla odstranění překážek z vozovky a vrátila se zpět na základnu.

Druhý den 28.10. jednotka opět vyjížděla na žádost operačního střediska Kolín na popadané stromy na silnici II.třídy č.109 směr Hvězdnice-Komorní Hrádek. Jednotka odstranila překážky z vozovky a vrátila se zpět na základnu. Netrvalo dlouho a znovu se rozezněla siréna.Opět se jednalo o popadané stromy mezi čerpací stanicí OMV a Vráž. Je to cesta mezi hotelem AKADEMIE a čerpací stanicí OMV NAHÁČ. Jednotka opět odstranila překážky z vozovky a vrátila se zpět na základnu.

Za tento rok je prozatím 6 zásahů.

Tento měsíc nás čeká technická prohlídka vozidla AVIA A.31 a v prosinci technická prohlídka T-815-CAS 32.

Za tento rok se najelo s technikou celkem 1172 km, spotřebovalo se 444 litrů nafty a 25 litrů Ba-95(natural)

To by byl výčet všech událostí a zásahů v letošním roce.

Kolegové, přátelé, mám na Vás prosbu a to takovou, že nám v zásahové jednotce chybějí řidiči-strojníci není to jen v našem sboru, ale tímto Vás jako velitel zásahové jednotky prosím o to,zda by byl někdo schopný, zdravotně způsobilí a samozřejmě s patřičným řidičským oprávněním (skupina-C),minimální věk-21 let, nám v tomto pomoci.

Závěrem mé zprávy bych rád poděkoval všem, kteří se podílejí na činnosti našeho sboru. Do Nového roku přeji, samé šťastné dny, mnoho zdraví, úspěchů,elánu a těším se na další spolupráci. Děkuji za pozornost.

Velitel JSDH Vranov Jiří Čuta