Zpráva velitele - 2014

Vážené hasičky, hasiči a hosté. Dovolte mi, abych Vás jako každoročně seznámil s činností naší zásahové jednotky za letošní rok.

Naší členové provádějí pravidelně v průběhu roku kondiční jízdy a zkoušky s technikou tak,aby se v ní zdokonalovali a seznamovali s případnými nástrahami,které je můžou zaskočit jak při jízdě,tak i u zásahu. Tak jako v předchozích letech,tak i letos byla provedena zkouška tlakování hadic. Při této zkoušce jsme byli nuceni vyřadit 4 ks.-B hadic a 6 ks.-C hadic. Samozřejmostí je,že máme několik kusů hadic navíc a dbáme na to,abychom měli jak techniku,výstroj a výzbroj v pořádku.

V měsíci únoru jsme byli vysláni OPISEM Kolín na požár staré skládky v lese mezi obce Vodslivy a Choratice. Jednotka vyjela s Tatrou v počtu 1+3. Po příjezdu na místo události jednotka doplňovala vodu do cisteren a prováděla kyvadlovou dopravu vody, pro kterou jezdila do Ostředka. Zasahující jednotky byli: HZS Benešov-T-815-7, JSDH Choratice-Š-706 RTHP, JSDH Teplýšovice-Š-706 RTHP a JSDH Vranov T-815. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Dále jednotka prováděla v únoru na žádost naší členky paní Sovové čerpání vody ze studny. Studna byla vyčerpána kalovým čerpadlem Robin. Při čerpání vody jednotka provedla opláchnutí stěn studny a na závěr opláchla stěny naředěnou dezinfekcí.

V měsíci březnu jednotka na žádost místostarosty obce provedla čištění kanalizace v Mačovicích a ve Vranově po přívalovém dešti.

Dále se naše jednotka v březnu zůčastnila s Tatrou v počtu 1+3 taktického cvičení v Teplýšovicích. Na tomto cvičení se jednotka umístnila na krásném 3 místě z 9 sborů.

Koncem března byla jednotka vyslána OPISEM Kolín na požár travního porostu o rozloze cca. 200x200 metrů za obec Chocerady směr Lom Marjánka. Kdo to tam znáte, tak se jednalo o travnatou plochu proti bývalému hotelu Vaníček. Jednotka po příjezdu na místo události a po domluvě s velitelem zásahu použila 4 kusy C hadic. Tohoto zásahu se účastnili HZS Benešov T-815-7, JSDH Samechov Š-706 RTHP, JSDH Ondřejov T-148 a JSDH Vranov s T-815.

V měsíci dubnu naše jednotka navštívila HZS letiště Praha, kde absolvovala výcvik nositelů dýchací techniky v polygonu. Jednotce byla samozřejmě předvedena tamní technika.Bylo opravdu na co se dívat.

Koncem dubna byl jednotce OPISEM Kolín vyhlášen další výjezd na požár odpadu do obce Hvězdnice. Při vyjeti Tatrou s hasičárny byl tento výjezd OPISEM Kolín následně zrušen.

V měsíci květnu se naše jednotka zůčastnila školení a následného výcviku plňění Bambivaku vodou zavěšeného pod vrtulníkem na letišti v Nesvačilech. Jednotka se zůčastnila jak s Avii tak s Tatrou, která byla použita pro dopravu vody. Můžu Vám říci, že mít kousek nad hlavou vrtulník, plníte vodou zavěšený Bambivak a voda stříká všude okolo, není to vůbec příjemné. Toto plnění každá jednotka prováděla 4krát. Takže jsme byli pěkně mokří. Osobně si myslím, že to byla velká zkušenost pro všechny zůčastněné sbory.

Tradičně v květnu se pořádají okrskové soutěže. I naše jednotka se zúčastnila takové soutěže a to ve Všechlapech. Obsadila 5 místo z 9 sborů.

V měsíci červnu se oženil náš dlouholetý kamarád a tvůrce našich webových stránek Michal Fiala. Samozřejně jsme ho patřičně zatáhli - jídla a pitího bylo dost.

Koncem června byl vyhlášen OPISEM Kolín opět výjezd na požár státního zámku na Komorním Hrádku. Naše jednotka vyjela jak s Avií tak i s Tatrou. Po příjezdu na místo události se jednotka po dohodě s velitelem zásahu,který oznámil, že se jedná o taktické cvičení, rozdělila na 2.skupiny. 1. skupina s Ávií se přesunula do nedalekých Chocerad, kde vytvořila čerpací stanoviště a dále prováděla řízení dopravy. 2.skupina s Tatrou se také rozdělila a to tak, že velitel + 2 zůstali s dýchací technikou na zámku a tvořili zálohu na místě události. Strojník s Tatrou prováděl kyvadlovou dopravu vody.

Důvodem tohoto cvičení bylo zjistit dojezdové časy všech zúčastněných sborů, jejich průjezdnost na zámek s technikou a dostupnost zasahujících hasičů v budově zámku. Tohoto cvičení se zůčastnili tyto sbory: HZS Benešov-T-815-7. AŽ -30.Ateco, JSDH Samechov Š-706 RTHP, JSDH Ondřejov T-148, JSDH Čerčany T-815, Š-706 RTHP a JSDH Vranov s T-815 a s Avií. Podotýkám, že sbory byli vyslány dle požárního poplachového plánu.

V měsíci červenci naše jednotka provedla ukázku techniky na Vráži dětem našich členů, kteří už několik let chodí s dětmi na takzvanou APALUCHU. Naše technika se dětem moc líbila a tak třeba touto prezentací budeme mít nástupce

Koncem července jednotka provedla už po 3 požární dozor v Konopišti na Partičce na vzduchu.

V srpnu se jednotka zůčastnila memoriálu v požárním útoku v Mokré Lhotě u Bystřice. Obsadila 5.místo z 9ti.

V září jsme byli s naší technikou pozváni na den otevřených dveří na Komorním Hrádku. Bylo krásné pozorovat malá děcka jak vše osahávají a za vše tahají.

Dále v září opět jednotka prováděla požární dozor na statku Levín, kde probíhaly dostihové závody

V říjnu se naše jednotka opět zůčastnila nočního taktického cvičení v Přestavlkách. Z 16 sborů se naše jednotka umístnila na krásném 3 místě.

V prosinci jednotka jako každoročně přivezla, postavila a osvětlila vánoční strom před Obecním úřadem. Tento strom nám věnoval pan Josef Kuchta ze Soběhrd. Novinkou bylo při rozsvěcení stromečku to, že jsme udělali svařáček, čaj, děvčata upekli a donesli něco sladkého. Doufám, že i v dalších letech se takto budeme scházet v hojném počtu u vánočního stromečku a pokračovat v tradicích.

Teď se vrátím zpět do průběhu celého roku. A to tím, že jednotka provádí pravidelně kontrolu a ůdržbu techniky, výzbroje a výstroje. Ale také se někteří členové zůčastňují TFAčka-Železného hasiče.

S technikou se najelo1586 Km.

Potřebovalo se 700 l. NM.

60 l. Ba

Toto je součet činnosti naší jednotky za tento rok.

Závěrem mi dovolte poděkovat Obecnímu zastupitelstvu, HZS Benešov, všem členům hasičům a dalším za perfektní spolupráci.

Vám všem přeji bohatého ježíška a do Nového roku přeji hodně zdraví, štěstí a pohody.

Děkuji za pozornost.