Zpráva velitele JSDH Vranov - 2015

Vážení hasiči, hasičky milí hosté.  

Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s činností zásahové jednotky.

1. letošní zásah byl proveden 10. 1. 2015 v 17.30. Jednalo se o technický zásah a to padlý strom na silnici II. třídy č. 109 směr Vranov-Komorní Hrádek na nájezdu na D1 směr Praha.

2. zásah byl proveden 17. 3. 2015 v 14.40 padlý strom přes silnici II. třídy č. 109 směr Vranov- Komorní Hrádek

3. zásah byl proveden 1. 4. 2015 ve 14. 15 jednalo se o popadané stromy a to mezi obcí Bezděkov-Doubravice.

4. zásah byl proveden 3. 4. 2015 v 19.18. Požár elektroinstalace kotle v obci Hvězdonice. Zásah byl proveden v dýchací technice a 1 kusem práškovým hasicím přístrojem. Jednotka provedla hasební práce a zajistila přirozené odvětrání zakouřených prostor. Po příjezdu kolegů s HZS Benešov byli tyto prostory zkontrolovány a byl nasazen přetlakový ventilátor k rychlejšímu odvětrání zplodin.

5. zásah byl proveden 4. 4. 2015 ve 2.21. Požár nákladního vozidla a to na 32 Km D1 směr Brno na čerpací stanici AGIP. Jednotka byla na místě jako 2 a po domluvě s VZ tvořila zálohu na místě události.

6. zásah byl proveden 23. 7. 2015 v 18.10. Byl to požár, který byl úmyslně založen. Jednalo se o fakturační věci. Na místo události byla povolána PČR. Místem činu byla odbočka na Údolnici.

7. zásah byl proveden 29. 7. 2015 ve 13.53. a to v Ostředku. Požár 1 ha. pole částečně posekané a částečně stojaté. Jednotka prováděla hasební práce pomocí skrápěcí lišty.

8. zásah byl proveden 6. 8. 2015 v 6.42 v Samechově. Jednalo se o požár rozpadlých základů starého dřevěného domku. Jednotka prováděla doplňování vody místním kolegům.

9. zásah byl proveden 10. 8. 2015 ve 21.23 v Bělčicích, kde hořela hala na drcení pneumatik. Hasební práce prováděla jednotka v dýchací technice a bylo použito smáčedlo.

10. zásah byl proveden 17. 9. 2015 ve 20.37. Technická pomoc, kdy naše jednotka byla vyslána na stanici HZS Benešov, kde tvořila zálohu místo kolegů, kteří zasahovali u požáru většího rozsahu v Bystřici

11. zásah byl proveden 13. 10. 2015 v 10.16 v Českém Šternberku. Jednalo se o taktické cvičení na hrad. Toto cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody hadicemi z řeky Sázavy na 1. nádvoří hradu. Tohoto cvičení se zúčastnilo 10 jednotek a byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Cílem cvičení bylo prověřit vytvoření dálkové dopravy vody v extrémních podmínkách. Voda se čerpala z řeky a hadicemi se vedlo vedení po strmé stráni přes hradby na nádvoří. Vše dopadlo dobře. Jako odměnu za dobře provedenou práci se všichni hasiči vyfotili s majitelem hradu panem Zdenkem Šternberkem. Po té následoval oběd a prohlídka hradu.

 

Na všechny tyto zásahy jsme byli vyzváni KOPIS KLADNO

 

Tak to je tolik k zásahům.

 

Každoročně se musí provádět na technice technická kontrola, která byla provedena koncem října. Až na drobné kosmetické vady technika prošla bez závad.

S technikou se najelo 1430Km

Spotřebovalo se 917 l. NM a 80 l. BA

Letos na jaře proběhlo školení stávajících velitelů a v září proběhlo školení strojníků.

 

A co nás čeká příští rok?

Začátkem roku budou provedeny zdravotní prohlídky všech členů zásahové jednotky.

Určitě budou prováděna školení velitelů, strojníků, obsluha motorových pil, NDT a zdravověda.

Dále se provedou revize elektro spotřebičů jako například startovací vozík, elektrocentrála, ruční bruska, kompresor, prodlužovací kabely a oživovače akubaterii. Samozřejmě budou prováděny kondiční jízdy s technikou a jejich zkoušky.

Tak to by bylo vše.

 

Jménem velitele Zásahové jednotky chci touto cestou poděkovat všem členům jednotky, Obecnímu zastupitelstvu a HZS Benešov za jejich obětavou práci s námi hasiči.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem, popřál vánoční svátky prožité v klidu, pohodě, dětem pod stromečkem hodně dárků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, elánu a lásky.

 

Velitel JSDH Vranov                                                                     Jiří Čuta