Zpráva vedoucího mládeže - 2015

Dobrý večer dámy a pánové,

V letošním roce se nám povedlo, po několika letech, založit mládežnické družstvo u našeho sboru. Zájem o tento kroužek je veliký v tuto chvíli je aktivních 16 členů mládežnického družstva.

První schůzku jsme měli dne 10. 5., kdy se nám přihlašovali zájemci, kteří by se chtěli stát členy mládežnického družstva našeho sboru. Od tohoto dne proběhlo již 20 schůzek, kdy jsme se snažili naučit děti něco o hasičině, hasičském vybavení, signály, uzly, slaňovat a v neposlední řadě jsme s nimi hráli i hry jako vybíjenou a nejvíce populární šiškovou válku. Své dovednosti mládež předvedla na setkání okrsků, které proběhlo ve Vranově na hřišti, kde se ukázala ve dvou útocích na hořící domeček. Útoky proběhly zdárně domeček neshořel. :D

Dále se s dětmi budeme s dětmi scházet a učit je nové věci. V plánu máme také nějaké výlety, například návštěvu nějaké profesionální jednotky, ale i další výlety a nejen s hasičskou tématikou.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům mládežnického družstva, že se pravidelně scházejí v hojném počtu, což dokazuje jejich zájem o věc. Dále bych chtěl poděkovat všem, co se zúčastňují tréninků a pomáhají, tak vychovat další generaci hasičů zde ve Vranově, jmenovitě děkuji Davidovi Znamenáčkovi, Ondrovi Vašákovi, Pepovi Vašákovi a Honzovi Roubíčkovi.