Zpráva výstrojního technika - 2015

Dobrý večer Vážení hasiči, Vážené hasičky, milí hosté.

Dne 10. Ledna 2015 byla provedena inventura na nové hasičské zbrojnici za přítomnosti pana Jiřího Čuty ml., Jiřího Šusty a Ondřeje Šusty.

Nyní bych vás rád v krátkosti seznámil s věcmi zakoupenými tento rok 2015. Nejprve výzbroj pro zásahovou jednotku:

                                 Čtyřdílný zásahový žebřík

                                 Motorová pila značky STIGA

                                 4 ks ručních svítilen

                                 2 ks lékárniček

                                 4 ks hadic

Zmíněné věci byly zakoupeny ve spolupráci s obecním úřadem Vranov.

Dále v tomto roce náš sbor dobrovolných hasičů Vranov zakoupil:

                                 Párty stan o rozměrech 6x12 m (určený pro akce pořádané naším sborem)

                                 Vycházkové uniformy (pro členy výboru)

                                 Trička (pro naše nejmladší hasiče)

To je z mé strany vše. Přeji Vám hodně zdraví do nového roku 2016. Děkuji Vám za pozornost.