Zpráva velitele SDH Vranov - 2015

Vážené hasičky, hasiči a hosté

tento rok byl hodně bohatý na akce pořádané SDH, ale také jsme se účastnili jiných akcí, jak už řekl starosta sboru.

Některé vám nyní přiblížím:

První větší událost bylo provádění požárního dozoru na festivalu Folkový kvítek na Konopišti ve dnech 8.5 a 9.5.2015. Na místě jsme byli s T-815 a vozem Škoda Octavia v počtu 4 lidí. Na akci došlo k požáru velkokapacitního valníku s odpadky. Díky našemu včasnému zásahu nevznikly žádné velké škody na majetku.

23.5.2015 jsme se jako sbor zúčastnili hasičského dne na Konopišti, kde naše stará garda soutěžila s koňskou stříkačkou a my mladší jsme jim pomocí T-815 zajišťovali dopravu vody do kádě.

20.6.2015 jsme předvedli ukázku techniky - T-815 a Erenu na dětském dni ve Vranovské Lhotě.

V září tohoto roku jsme byli požádáni panem plk. Voburkou abychom se zúčastnili s T-815 dne otevřených dveří na Komorním Hrádku. Účelem akce bylo předvedení techniky a výbavy cisterny. S námi se celé akce účastnila se svou technikou též armádní zásahová jednotka vojenské policie a speciální jednotky armády ČR.

3.10.2015 byla naše jednotka účastníkem nočního cvičení v Přestavlkách, kde jsme obsadili krásné 2. místo ze 16 družstev. Nyní vám přiblížím, o co v této akci šlo: v Přestavlkách a okolí bylo celkem 10 stanovišť. Z toho 2 stanoviště součinnostní, kde se prověřuje koordinace a součinnost s ostatními záchrannými složkami. Jednalo se o dopravní nehodu převráceného autobusu, osobního auta a motorky kde bylo cca 50 zraněných. Další takové stanoviště byl požár kina a obchodního centra s cca 20 zraněnými. Další disciplíny byly: autonehoda, požární útok se zkracováním a prodlužováním proudu, stavba protipovodňové hráze, požár stodoly, požár sazí v komíně, sebevrah, který chtěl skočit z okna, záchrana zkolabovaného myslivce na posedu a nehoda automobilu převážejícího chemikálie. Celé cvičení probíhalo ve spolupráci se ZZS a PČR. Je to velmi fyzicky a psychicky náročné cvičení, které ukazuje opravdovou realitu zásahu. Proto chci vyzdvihnout výkony Ondřeje Šusty, Ondřeje Vašáka, Marka Velebila, Davida Znamenáčka a Jakuba Tomana a poděkovat jim za perfektně odvedenou práci na tomto cvičení.

Kromě těchto akcí probíhaly během celého roku brigády, jak na údržbě techniky, tak na zvelebování obce – například úklid kolem Vranova, vyřezávání křovin v okolí hřbitova, technické zajišťování kulturních akcí v obci apod. Tímto chci poděkovat všem zúčastněným za příkladnou práci a pomoc při těchto akcích a popřát vše nejlepší a hodně zdaru v novém roce.