Zpráva velitele seniorského družstva - 2015

Vážené dámy, pánové a vážení hosté.

Dovolte mi seznámit vás na Valné hromadě SDH s činností seniorského družstva. Všichni z minulých zpráv víte, co taková činnost obnáší a tak jen stručně v bodech vyjmenuji akce letošního roku.

Nejdříve jsme, po zimním spánku na špalkách stojící, dva exempláře nám svěřené - "koňku" a Pragu RN opravili, dovybavili a připravili na letošní sezónu.

25. dubna jako každý rok jsme zajistili "čestnou stráž' na Otvírání studánek v Mačovicich.

23. května jsme se zúčastnili již 5. ročníku Hasičského dne na Konopišti se závody požárních stříkaček tažených koňmi s mezinárodní účastí, volbou Miss a dvou Vicemiss hasička Středočeského kraje 2015. Toto byla akce, kde jsme se aktivně podíleli na propozicích soutěže, včetně zhotovení rekvizit.

20. června jsme vypravili "Erenu" na Dětský den ve Vranovské Lhotě, kde víceméně posloužila jako ukryt pro děti při prudké deštivé přeháňce.

25. července bylo na hřišti ve Vranově Setkání okrsku Ostředek, kde jsme předvedli, jak mnozí z vás viděli na vlastní oči, dech beroucí hasičský útok.

Jako každoročně jsme 13. - 15. srpna vyjeli za hranice všednich dnu na XII Evropské závody koňských stříkaček SMIGIEL 2015 do Polska. Dobrovolná hasička Veronika Benáková tam získala titul prvni Vicemiss Hasička Evropy 2015. Volba královen krásy

z Polska, Česko, Maďarska a Německa byla součástí závodů dobrovolných hasičů střední Evropy historických požárních stříkaček tažených koňmi.

3. - 6. září proběhlo setkání dobrovolných hasičů v polském Bielewie s názvem PyroCar. Tato akce, měla mezinárodní charakter, protože jako stálý účastník závodu v Polsku jsme byli pozváni i na tuto akci jako jedni z prvních. Plány organizátorů poněkud zmařilo deštivé počasí a proto se přesunulo pod střechu do místního sálu. Během setkáni hrála dechovka

Ze Semplicze u Lubinu a i přes špatné počasí se akce vydařila a navázali jsme mnoho osobních i pracovních kontaktů

12. záři se stala naše historická stříkačka z konce 19. století při Pivovarských slavnostech jedním z mnoha lákadel, za nimiž mířily do Táborské ulice v Benešově celé rodiny i party kamarádů.

Na 17. září jsme dostali pozvánku zúčastnit se Záchranářského dne v Centru sociálních služeb Tloskov Po úspěšném loňském Záchranářském dni pořádal spolek Lidem blíž ve spolupráci s CSS Tloskov. II, Záchranářský den, tentokráte se složkami záchranného systému: s policií ČR, s hasiči, se psy a psovody a s myslivci. Dopoledni blok programu byl určen nižšímu stupni ZŠ J. Kubelíka v Neveklově, a odpolední pak klientům CSS Tloskov.

19. září jsme vystavili naší Pragu RN na Dni prevence v Benešové táborských kasárnách proběhli statické i dynamické ukázky z činnosti Policie České republiky. hasičského záchranného sboru i zdravotnické záchranné služby, Součástí dne byla přehlídka techniky těchto složek, od té současné, kterou využívají v rámci regionu, až po některé historické kusy včetně té naší.