Zpráva starosty sboru SDH Vranov o činnosti sboru za rok 2015

Dobrý večer vážené hasičky, hasiči, dámy, pánové, milí hosté

I já bych Vás rád dnes přivítal na každoroční valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Vranově. Dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s tím, co se nám podařilo uskutečnit a zorganizovat v letošním roce.

Od minulé valné hromady se výbor dobrovolných hasičů sešel 9x. Na začátku letošního roku jsme se, jako výbor shodli, že se v letošním roce pokusíme organizovat všechny akce, tak jako v předešlých letech.

Organizování Všech akcí nebylo jednoduché. Tak mi dovolte hned Všem, co jakkoliv pomáhali s organizací, jím tímto poděkovat. Děkuji!

Mám za sebou skoro první rok ve funkci starosti sboru. Když jsem přijal nominaci na tento post neměl jsem asi tušení,že mě a náš výbor bude čekat tolik práce a starostí.Děkuji svým jménem členům výboru, za jejich celoroční práci.

Nyní mi dovolte shrnout letošní rok:

Na začátku února mi bylo navrhnuto přihlásit náš sbor dobrovolných hasičů do soutěže o nejhezčí hasičskou zbrojnici středočeského kraje. Tuto soutěž vyhlásil pivovar ve Velkých Popovicích. Dne 9. února proběhla registrace a rozjelo se hlasovací šílenství. Děkuji Všem, co hlasovali pro náš sbor, protože jen díky Vám jsme se umístili na krásném 3. místě.

21. února proběhl tradiční hasičský ples ve Vranově. Tento ples se každoročně setkává s velkým zájmem účastníků ze širokého okolí. Samozřejmě je to dáno tím, že se opět podařilo shromáždit za přispění všech sponzorů, velkou a bohatou tombolu. Proto všem, kteří nám do této tomboly přispěli a přispívají, děkuji jménem celého sboru a doufám, že nám zachovají přízeň i pro roky příští.

K již tradičním jarním povinnostem patří úklid kolem Našeho Vranova. Letos tato akce proběhla 21. března. Při té příležitosti jsme na tento den vyhlásili sběr elektroodpadu. Bohužel musím podotknout, že každý rok se nás na tento úklid schází stále méně.

11. dubna proběhlo v Jizbici školení velitelů mládeže. Tohoto školení se zúčastnili Velebil Marek,Znamenáček David a Roubíček Jan.

Od května se nám opět podařilo dát dohromady družstvo mladých hasičů, které dnes oficiálně před Vámi přijmeme ke sboru. Bude jim předána členská karta SDH VRANOV. Více k mládeži Vám řekne ve své zprávě Vedoucí mládeže.

2. května jsme zorganizovali akci Běh kolem Vranovských rybníků. Této akce se zúčastnilo přibližně 60 lidí ve všech věkových kategorií. Tento běh byl zorganizován naposledy v roce 2007. Za sebe doufám, že se nám podaří tato akce zorganizovat i v následujícím roce.

8-9. května se konal na Konopišti koncert folkového kvítku, kde naši hasiči zaopatřovali požární dozor.

23. května byl na Konopišti hasičský den, kterého jsme se zúčastnili společně se seniorským družstvem. Více Vám k oběma akcím řekne velitel SDH a k hasičskému dni velitel seniorského družstva.

Dětský den jsme letos naplánovali na konec školního roku. Pro děti byly připraveny klasické disciplíny i s odměnami. Jako zpestření jsme dětem vyrobili pěnu a vodní skluzavku, která měla podle všech dětských rozzářených očí největší úspěch.

Nejsložitější organizace byla asi s letní zábavou, která byla spojená se setkáním hasičů okrsku Ostředek. Jen postavit stany, sezení a zázemí pro obsluhu bylo časově dosti náročné. Naší chloubou byla ukázka požárního útoku mladých hasičů. Slyšel jsem jen samou chválu a podporu z ostatních sborů. Také seniorské družstvo předvedlo špičkový výkon s naší koňskou stříkačkou. Dětem jsme opět, vytvořili pěnu a vodní skluzavku. Jmenovitě musím poděkovat Honzovi Starostovi za perfektní občerstvení, Pavlovi Kůželovi za organizaci stánku s míchanými nápoji a tenisovému klubu za jejich zázemí, které nám poskytli. Věřím, že se nám podařilo připravit kvalitní a dobré občerstvení. Večer nám zahrála kapela pokrok, které děkujeme za kulturní zážitek.

Dne 19. září organizovali obce Vranov a Přestavlky Dožínkové slavnosti. Byli jsme požádáni obcí o usměrnění dopravy v době průvodu od kostela na hřiště a po dobu soutěží.

17. října jsme pořádali Havelskou posvícenskou zábavu. Na této zábavě nás provázela kapela CODA. Již tradičně návštěvnost nebyla nikterak veliká. Doufám, že příští rok bude návštěvnost větší.

Do konce roku nás čekají ještě dvě akce. A to rozsvícení Vánočního stromu a pomoc při organizaci vánočního koncertu.

Jako každý rok zástupci sboru chodili gratulovat našim členům, co slavili svá letošní jubilea. Členům byli předány poděkování a drobná ocenění.

Děkuji našim hasičským seniorům za reprezentaci sboru, jak v naší republice, tak i v zahraničí.

Děkuji všem, co se zúčastňovali pravidelných brigád na našich zbrojnicích a pomáhali při údržbě techniky a údržbě věcných prostředků.

Při ohlédnutí za tímto rokem myslím, že opět bylo práce odvedeno dost. Doufám, že s naší prací a aktivitou sboru jste a budete spokojeni.

Doufám, že se nám příští rok podaří naplánovat stejné množství akcí, jako v letošním roce. Jediné datum, které dnes mohu říci je hasičský ples, který plánujeme na 20. února 2016 na který jste všichni srdečně zváni.

Závěrem mi dovolte ještě dvě poděkování:

Děkuji obecnímu úřadu, za spolupráci při organizování hasičských akcích a za jejich kladný přístup k našemu sboru a k naší práci.

Hlavně musím poděkovat a pogratulovat našemu družstvu, za reprezentaci našeho sboru na hasičsko-záchranářském cvičení v Přetavlkách. Z 16 hasičských družstev se umístili na nádherném 2. místě. Z vlastní zkušenosti vím, že je to nejnáročnější cvičení na, které se můžeme jako hasiči dostat. Patří jim velká gratulace a naše uznání. O tomto cvičení Vám řekne více velitel sboru.

Já vám Děkuji za pozornost a přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a Šťastný nový rok.

Dne 20.11.2015                                                               Roubíček Jan

                                                                                 Starosta SDH Vranov