Zpráva starosty SDH Vranov o činnosti sboru za rok 2016

Dobrý večer vážené hasičky, hasiči, dámy, pánové a milý hosté.

Opět Vás rád vítám na valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Vranově. Dovolte mi, abych Vás opět stručně seznámil s tím, co se nám podařilo uskutečnit a zorganizovat v letošním roce.

Od minulé valné hromady se výbor dobrovolných hasičů sešel 8x.Ihned na první schůzi jsme se shodli, že bychom chtěli organizovat nejen akce jako v loňském roce, ale že bychom rádi nějakou tu kulturní akci přidali.

Nyní bych tedy shrnul letošní rok:

Na konci ledna jsem byl zaplatit členské příspěvky za každého člena Našeho sboru v kanceláři okresního sdružení hasičů v Benešově. Při té příležitosti jsem přihlásil naše mladé hasiče do našich řad. Po aktualizaci našich členů je nás k dnešnímu datu u sboru 102. V letošním roce vyplnilo 8 lidí žádost o přijetí ke sboru. Dnes Vám tito lidé budou vyjmenováni a bude jim předána Naše členská legitimace. Po podepsání této karty budou oficiálně přijati ke sboru a do 31.1.2017 budou přihlášeni v kanceláři OSH v Benešově.

Letošní první akce byla 2O.února - Tradiční hasičský ples ve Vranově. Návštěvnost plesu nebyla sice tak hojná jako v předešlých letech, ale i tak účast byla velice uspokojivá. Jsem rád, že i letos se nám podařila sehnat od našich sponzorů, tak bohatá tombola. Proto bych všem těm, kteří nám do této tomboly přispěli a přispívají, chtěl poděkovat jménem celého sboru a doufám, že nám zachovají přízeň i pro roky příští.

Letos nám opět zahrála kapela V.A.T. .Tato skupina zde hrála již vícekrát. Bohužel jsem neslyšel poprvé výhrady na tuto kapelu. Proto jsme se rozhodli na výborové schůzi, že pro rok 2017 seženeme kapelu jinou. Tedy na hasičském plese, který se bude konat 18. února 2017 bude hrát skupina ECHO 91.

O týden později 27. Února jsme zorganizovali první tradiční zabíjačku na hasičské zbrojnici. Zde byla účast k mému milému udivení veliká. Touto akcí jsme chtěli sezvat především občany z katastru obce Vranov, a proto jsme osobně nosili pozvánky do všech schránek. Tato akce trvala tři dny. Jeden den zabrali přípravy, druhý den výroba. A Samozřejmě to nejhorší přišlo na den třetí- uklízení. Proto děkuji samozřejmě Všem co jakkoliv pomohli s přípravou této myslím povedené akce. Zvláště děkuji vrchnímu kuchaři Pavlovi Šturcovi, který dodal zabijačce řád a pánům muzikantům Antonínu Sahulovi a Milanu Sahulovi za kulturní zážitek.

Jako každé jaro i letos jsme 19. Března vyrazili uklidit nepořádek kolem Vranovska.

Nepořádku bývá každý rok dost. Proto doufám, že i v příštím roce přijde pomoci dost našich spoluobčanů. Letos, jsme například oslovili i naše hasičské juniory, kteří se úklidu také zúčastnili. Sice nebyli všichni, ale pevně věřím, kdo z nich letos nebyl, tak nám alespoň pomůže v příštím roce.

Na okrskové schůzi jsme se dobrovolně přihlásili k pořádání hasičské denní přípravě sborů dobrovolných hasičů konané zde Vranově. Toto cvičení se konalo 9. Dubna a bylo nazváno Tradiční pomazánkové. Do tohoto cvičení jsme se snažili především zahrnout ty disciplíny či úkoly, se kterými bychom se mohli setkat u opravdových zásahů. Ale více ke cvičení a k jednotlivým disciplínám Vám řekne velitel sboru Josef Vašák, který má obrovskou zásluhu, co se týče vymýšlení a připravování jednotlivých stanovišť. Svým jménem bych chtěl poděkovat- hasičským seniorům, zásahové jednotce, členům a členkám sboru a všem lidem, kteří nám pomohli nejen se cvičením a s občerstvením, ale i těm co poskytli své soukromé věcné prostředky či budovy. Za to Vám Všem moc dekuji.

 7. dubna doslova proběhla Vranovem akce „Běh kolem vranovských rybníků“. Úkolem akce je roztáhnout plíce chůzí či během a cestou si udělat trošku žízeň či hlad. V hasičárně bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení. I letos se nás sešlo opět kolem 60-ti. Doufám tedy, že v příštím roce bude účast minimálně stejná.

 První prázdninový pátek jsme pro děti připravili dětský den. Jako tradičně byly připraveny klasické disciplíny, za které jsme rozdávali dětem odměny. Nechyběla také vodní skluzavka s pěnou. Letos jsme jako zpestření dětem vyrobili lanovku. Myslím, že ta letos měla největší úspěch.

 23. července jsme pořádali letní zábavu na vranovském hřišti. Přemýšleli jsme dlouho jak pojmout odpolední program tohoto dne. V plánu bylo uskutečnit zde soutěž mladých hasičů v požárním sportu. Bohužel z důvodu prázdnin se nám nepodařilo dát dohromady dost družstev z okolních sborů, aby tato akce mohla proběhnout. Zorganizovat dětskou soutěž se nám snad podaří v příštích letech. Proto jsme se letos rozhodli na letní zábavě zorganizovat požární útoky všech našich hasičských generací. Za ukázku Všem hasičům děkuji. Lidem se snad nápad s odpoledním programem líbí. Odpolední program vymýšlíme především proto, aby mohli rodiče s dětmi i všichni ostatní s námi strávili klidné a zábavné prázdninové odpoledne. Děti například opět v pěně nebo na vodní skluzavce. Dospělí třeba posedět u skleničky nebo u plného talíře. Tímto se opět dostávám k poděkování lidem za organizaci jím svěřených stánků. Za stánek s občerstvením děkuji Janu Starostovi, za pivní stánek Jaroslavu Krejčímu a za stánek s míchanými nápoji Pavlu Kůželovi. Díky patří samozřejmě všem kuchařům, výčepním, barmanům. Děkuji všem, co pomohli připravit stany, sety, stánky a veškeré zázemí. Za sbor děkuji kapele POKROK za bohatý kulturní zážitek.

Na podzim 15. října jsme pořádali Havelskou posvícenskou zábavu. Na této zábavě nás opět provázela kapela CODA. Již tradičně návštěvnost nebyla příliš veliká. Budu doufat, že příští rok bude návštěvnost větší.

Nejspíš poslední akcí v letošním roce bude stavení a pomoc vranovským šikulům při zdobení vánočního stromu před obecním úřadem.

Jako každý rok zástupci sboru chodili gratulovat našim členům, co slavili svá letošní jubilea. Členům byly předány poděkování a drobná ocenění.

Při ohlédnutí za tímto rokem si myslím, že práce opět bylo odvedeno dost.

Předpokládám, že se nám i v příštím roce podaří zorganizovat většina akcí.

V následujícím roce nás čekají oslavy založení sboru. Tyto oslavy jsou naplánované 17. Června 2017.

K úplnému závěru bych rád ještě poděkoval-

Děkuji všem členům za pomoc nejen při brigádách, ale i při organizaci všech kulturních akcí v obci, které organizuje převážně sbor dobrovolných hasičů.

Děkuji našim ženám hasičkám za jejich pomoc nejen při uklízení prostorů sálu.

Panu Krátkému děkuji za vedení archivu SDH.

Našim seniorům děkuji za reprezentaci sboru s naší historickou technikou u nás i v zahraničí a za to, že tato technika stále perfektně funguje.

Poslední díky patří obecnímu úřadu za spolupráci při organizování hasičských akcích a za jejich kladný přístup k našemu sboru a k naší práci.

Já vám Děkuji za pozornost a přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití svátků vánočních a Šťastný nový rok.

                  

Dne 25.11.2016                                                                     Roubíček Jan

                                                                                   Starosta SDH Vranov