Zpráva velitele seniorského družstva - 2016

Vážené hasičky, hasiči, dámy, pánové a vážení hosté.

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností seniorského družstva. Všichni z minulých zpráv víte, co taková činnost obnáší a tak jen stručně v bodech vyjmenuji akce letošního roku.

1) Letošní rok jsme zahájili 9. dubna tzv. cvičením “pomazánkové” ve Vranově jako pomoc rozhodčích.

2) Zúčastnili jsme se 23. dubna 10. seniorského jara ve Čtyřkolech s Pragou RN. I když byla soutěž vyhlášena pro stříkačky PS 8, my jsme soutěž oživili naší “erenou”

3) Byli jsme pozváni na 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Sázavě. Oslava se konala v sobotu 28. května a byla přehlídkou hasičské techniky i záchranářských dovedností. Na oslavu jsme pozvali i kolegy z Německa, kteří předvedli svůj um s naší koňskou stříkačkou.

4) Na oplátku jsme zase my byli pozváni 26. června do německého města Großharthau na setkání starých ručních stříkaček. Tohoto se s námi zúčastnil i starosta SDH pan Jan Roubíček

5) 2. července jsme zajeli s erenou do Samechova na slavnostní předání nového hasičského vozidla pro místní SDH.

6) 8. - 11. července jsme se zúčastnili “Hasičské neděle” v slovenských Markušovcích, kterou pořádal SDH Matějovce nad Hornádom. Bylo to mezinárodní setkání hasičů z Polska, Maďarska, Čech a Slovenska.

7) 2. - 5. září proběhlo setkání dobrovolných hasičů v polském Bielewie s názvem PyroCar. Akce, měla mezinárodní charakter. Oproti loňsku, kdy nás zaskočilo počasí se letos setkání velmi vydařilo.

8) Na 15. září jsme dostali pozvánku zúčastnit se Záchranářského dne v Centru sociálních služeb Tloskov, který pořádal spolek Lidem blíž, ve spolupráci s CSS Tloskov, pod názvem III. Záchranářský den, tentokráte se složkami záchranného systému: S policií ČR, s hasiči, se psy a psovody a s myslivci. Dopolední blok programu byl určen nižšímu stupni ZŠ J. Kubelíka v Neveklově,

a odpolední pak klientům CSS Tloskov.

Díky za pozornost, přeji krásné vánoce a hodně zdraví v roce 2017