Zpráva velitele JSDH Vranov - 2016

Vážené hasičky, hasiči a milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností zásahové jednotky za letošní rok.

Začátkem roku proběhl nový kurz strojníků ve Zbirohu. Na tento kurz byli z naší jednotky vysláni 2 členové. Byli to Ondřej Šusta a Jakub Toman. Tento kurz probíhal celý týden což je 40 hodin. Někdo si může říci proč tak dlouhý kurz, vždyť to bývávalo na 2 dny. Bohužel tomu už tak není. Vše se řídí zákonem o požární ochraně, kde jsou nejen dané podmínky pro získání takových to kurzů, ale i co má mít jednotka ve vybavení. Od toho se odvíjí financování jednotky příslušným krajem. Kraj financuje jak školení tak i výjezdy, které jsou mimo naše katastrální území. Co jsou výjezdy v našem území, ty financuje Obec. Proto Vás teď budu informovat o všech letošních výjezdech.

1. výjezd byl vyhlášen 29.2.2016 v 16:51. Jednalo se o technickou pomoc na silnici II. třídy č.109 směr Hvězdonice- Komorní Hrádek, kde došlo vlivem silného větru k pádu stromů na zmiňovanou silnici. Jednotka se 6 členy vyjela s DA 12 a mot. Pilou odstranit stromy a vrátila se zpět na základnu.

2. výjezd byl vyhlášen 29.2.2016 v 18:21. Jednalo se opět o tu samou technickou pomoc na téže silnici a v tom samém úseku. Jednotka vyjela s DA 12 se 6 členy. Po příjezdu na místo události velitel zjistil, že došlo k pádům několika desítek stromů přes silnici. Oznámil to na Operační středisko a vyžádal si uzavření celé silnice a další posilové jednotky. Zbytek naší jednotky vyčkával na hasičárně, když v tom zavolalo Operační středisko, abychom vyjeli s T-815 pomoci naším kolegům. A to byl další výjezd. Kromě naší jednotky byli na místo vysláni hasiči z Přestavlk.

3. výjezd byl vyhlášen 29.2.2016 v 18:44. Další část členů tedy vyjela pomoc kolegům s T-815. Po zhruba 2 hodinách volalo Operační středisko a žádalo nás o pomoc odstranění popadaných stromů na D1 29 Km Směr Mirošovice. To začal další výjezd.

4. výjezd byl vyhlášen 29.2.2016 ve 21:00 a to přímo z předešlého zásahu. Jednotka vyjela z T-815 na D1 směr Mirošovice kde na sjezdu Praha- Mirošovice byl spadlý vzrostlý strom který zasahoval do vozovky a poničil i dopravní značku. Jednotka za asistence dálniční policie Mirošovice strom odstranila a vracela se zpět po D1 směr Hvězdonice, kde nad motorestem Podubí byl spadlý další strom. Strom se podařilo co nejrychleji odstranit a jednotka se vrátila zpět na základnu. V tu samou dobu se vrátili na základnu kolegové s DA 12.

5. výjezd byl vyhlášen opět 29.2.2016 ve 22:03 na spadlý strom na nájezdu na D1 směr Brno. Jednotka vyjela s D12 odstranit strom a vrátila se na základnu.

6. výjezd byl vyhlášen 1.3.2016 v 5:03. Opět to byl spadlý strom na nájezdu na D1 směr Brno. Jednotka vyjela s DA12 strom odstranit a po té se vrátila zpět na základnu.

7. výjezd byl vyhlášen 1.3.2016 v 10:38. Zase se jednalo o pády stromů jak na nájezd na Brno tak i na Prahu. Jednotka s DA12 stromy odstranila a vrátila se zpět na základnu.

8. výjezd byl vyhlášen 1.3.2016 ve 13:54. Opět se jednalo o pád stromu mezi obcemi Vranov – Hvězdonice. Jednotka s DA12 strom odstranila a vrátila se zpět na základnu.

9. výjezd byl vyhlášen 24.5.2016 ve 13:53. Jednalo se o DN kamionu na D1 29 km směr Praha. Při této nehodě došlo k poškození středových svodidel a následnému proražení palivových nádrží u kamionu. Unikající pohonné hmoty vtékali do odtokové kanalizace. Proto byli na místo události povoláni hasiči Dekonta s kterými naše jednotka spolupracovala na odstraňování nehody. Tento zásah trval 3 hodiny.

10. výjezd byl vyhlášen 26.6.2016 v 16:40 a to na technickou pomoc do Obce Teplýšovice, kde došlo k zaplavení komunikace bahnem po přívalovém dešti. Jednotka vyjela s T-815 a za pomoci asanační lišty prováděla mytí vozovky. Po té se jednotka vrátila zpět na základnu.

11. výjezd byl vyhlášen 16.9.2016 ve 22:16 a to do místní části obce Vranov- Bučina , kde v chatě č. p. 037 došlo po přívalovém dešti k zaplavení garáže. Jednotka vyjela s DA12 a na odčerpání vody použila kalové čerpadlo ROBIN. Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu.

12. výjezd byl vyhlášen 17.9.2016 v 8:26 a to Vranovské Lhoty, kde došlo k zaplavení silnice III.tř. č.1097 bahnem z okolního pole. Jednotka vyjela s T-815 a za pomocí asanační lišty a 2 C proudy prováděla úklid vozovky. Jelikož došlo i k zaplavení 2 rodinných domů v blízkosti vozovky, bylo nutné si vyžádat další posilu. Velitel zásahu po domluvě s Operačním střediskem nechal vyslat další část naší jednotky na pomoc odstranění následků. To byl další výjezd a to

13. výjezd byl vyhlášen 17.9.2016 v 8:52 kdy další část jednotky vyjela s DA12 aby mohla pomoc s úklidem naplaveného bahna v rodinných domech. Jednalo se o dům čp. 14 p. Kováře Václava a dům čp. 5 p. Boháče Jiřího.

U této události asistovalo Agro Přestavlky s technikou, která nakladačem a traktorem odstraňovala a odvážela naplavený materiál s komunikace. Tento zásah trval 10 hodin.

14. výjezd byl vyhlášen 24.9.2016 ve 22:16 v obci Vranov – Bučina, kde došlo k samovznícení velkoobjemového kontejneru s Bio odpadem. Jednotka vyjela s T-815 a prováděla hasební práce 1 C proudem za pomoci tuhého smáčedla. Na místo události se dostavila jednotka s HZS Benešov spolu s vyšetřovatelem příčin vzniku požárů.

Tak to byl zatím poslední výjezd. Co se týče výjezdů, tak 12 výjezdů bylo technického charakteru, 1 výjezd byl dopravní nehoda a její odstranění a 1 výjezd byl požár.

Z těchto 14 výjezdů bylo 9 mimo katastrální území obce Vranov.

Proto, abychom mohli fungovat s technikou, výzbrojí a výstrojí, musí naše jednotka každoročně provádět výcvik s Mot. Pilou, s Dýchací technikou a provádět také proškolení velitelů a strojníků. Samozřejmostí je mít platné zdravotní prohlídky.

S technikou se najelo celkem 1153km

Spotřebovalo se 698 L. NM a 60 L. Ba 95

Tak to je výčet všech událostí za letošní rok.

Na závěr Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví do Nového roku. Děkuji za pozornost.

Velitel JSDH Vranov Jiří Čuta