Vážené hasičky, hasiči vážení hosté.

Rád bych Vás seznámil s činností seniorského družstva našeho sboru. V letošním roce jsme se zúčastnily tří velkých setkání. Jednalo se o Hasičský den na Konopišti, Oslavy založení sboru a obce Vranov a zahraniční setkání Pyro-car v Polském Bielewu.

Hasičský den se uskutečnil dne 27. května a začal slavnostním průvodem z Benešovského náměstí za doprovodu dechového orchestru Vranovanka. Po příchodu do amfiteátru v Konopišti započal kulturní program, ve kterém účinkovala řada skupin a zpěváků. Namátkou bych uvedl Štěpána Kojana a Heidy Janků. V jednotlivých vstupech se představily jednotlivé hasičské sbory se svými koněspřežnými stříkačkami. Účast byla jako vždy hojná a setkání se zúčastnily rovněž zahraniční sbory. Náš sbor na tyto slavnosti pozval naše hasičské kamarády z Německa. Rovněž i oni ukázaly svůj hasičský um. Překážkovou dráhu, jako i propozice celé soutěže připravilo naše seniorské družstvo. Mezi vstupy stříkaček proběhla volby miss Středočeského kraje. Ukázky profesionálních hasičů, celní správy a výstava historické techniky patří neodmyslitelně k tomuto setkání.

Největší přípravy jsme věnovali přípravě Oslav založení sboru a obce Vranov. Hlavním námětem oslav bylo setkání starých koněspřežných stříkaček. Jak již řekl starosta sboru o zahájení oslav a jejich průběhu já hovořit nebudu. Chtěl bych se zaměřit na netradiční soutěž, kterou jsme připravily pro naše hosty se starou hasičskou technikou. Na začátek soutěže muselo každé družstvo přistavit svou stříkačku na předem připravené místo a poté se vrátit na start. Po odstartování se celé družstvo co nejrychleji muselo dostat ke stříkačce, kde pro každého byl připraven velký panák s lahodným nápojem (dar od hasičů z Německa). Po vypití nápoje se družstvo vrátilo na start, proběhlo překážkovou dráhu, podlezlo překážku a poté již započala příprava stroje a sestříknutí terče. Celý „útok“ se měřil. Nejen čas útoku, ale rovněž způsob provedení, oděv a chování celého družstva bylo součástí celkového hodnocení. Jsme velice rádi, že nás přijeli navštívit naši kamarádi hasiči z Polska pod vedením Pavla Buksalewiče, Slovenských Matějovců nad Hornádom pod vedením Ladislava Dolanského, SDH Praha Bráník pod vedením Jana Aulického, a SDH Vysoký Újezdec. Jsme rádi, že naše pozvání rovněž přijalo SDH Klatovy pod vedením Pavla Laupolda se svojí parní stříkačkou, která je nejen velice krásná a dobře udržovaná, ale rovněž plně funkční, jak nám hasiči z Klatov rovněž ukázali. Tuto stříkačku přitáhl na určené místo Honza Škoda se svým renovovaným historickým traktorem Porsche Allgaier, za což mu patří dík. Rovněž výstava novější techniky byla velice zajímavá a chtěli bychom poděkovat všem sborům a především našim mladým kolegům bez kterých by jsme byli – jak se říká „namydlení“.
Nesmíme v tomto výčtu zapomenout na počtem malou misi, ale velkou významem. Na každoroční setkání v Centru sociálních služeb Tloskov

Dne 1. Září se naše seniorské družstvo vydalo do Polska na mezinárodní setkání hasičských sborů v Bilewu. Po příjezdu na místo, ubytování, a vydatné večeři nás čekalo setkání s členy OSP Bilewo. Setkání se rovněž zúčastnili hasiči z Matějovců nad Hornádom. V sobotu nás čekal výlet do muzea tesařství a truhlářství, kde nám ukázali, jak se v dřívějších dobách opracovávalo dřevo. Nejen opracování dřeva, ale třeba i rozvod hnací síly k jednotlivým strojům pomocí transmisního rozvodu a řemenů z jednoho motoru bylo zajímavé. V odpoledních hodinách byla pro účastníky připravena překrásná projížďka po jezeře v Čichově. Po večeři proběhla netradiční soutěž v pití piva. Okolo stolu se posadí 6 soutěžících z jednoho sboru a na přeskáčku mají lahvové a točené pivo. Pivo se pije ve štafetě na celkový čas. Pod vedením našeho velitele jsme získali pohár za první místo ze 14 družstev. V neděli jsme se vydali do Bilewa, kde proběhlo celé mezinárodní setkání. Po slavnostním obědě započala soutěž. Každé družstvo po odstartování proběhlo překážkovou dráhu, odemklo prolézací plot a pak ukázalo svůj um se stříkačkou. V průběhu soutěže došlo k podepsání „Smlouvy o spolupráci“ mezi Polským OSP Bilewo, SDH Vranov a DHZ Matějovce nad Hornádom. Ukázka a projížďka plochodrážních strojů, historických i součastných motocyklů a práce řezbáře příjemně zpestřily celý den. Pyro-car je setkání nejen hasičů, ale polsky se brambory řeknou „pyry, pyro“, takže po celý den doprovázelo jídlo z brambor veškeré konání. V pondělí se naše družina vydala na zpáteční cestu. Jsme pozváni na další setkání v příštím roce a to proběhne se starými motorovými stříkačkami.
V letošním roce naše seniorské družstvo věnovalo řadu svého času údržbě koňské stříkačky, údržbě starých motorových stříkaček PS 8. Bylo zjištěno, že u jedné stříkačky PS 8 je prasklý obal čerpadla a je vyjednaná oprava v Benešově. Rovněž úklidu na staré i nové hasičské zbrojnici jsme věnovali svůj čas.

I když se zdá, že v letošním roce bylo méně akcí než v jiných letech o to byla jejich příprava a provedení náročnější.

Na závěr, mi dovolte poděkovat vedení SDH Vranov, zastupitelstvu Obce Vranov za podporu naší „Staré gardy.“ Přeji Vám krásné svátky vánoční, pohodu a klid.

Děkuji za pozornost